Загальні короткострокові програми

Повернутися

Розроблення, моніторинг та оцінювання результатів виконання Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО

Тривалість:
до чотирьох тижнів (два дні на тиждень аудиторних занять) (у разі настання надзвичайних або непереборних обставин, зокрема, карантину – дистанційно в режимі реального часу до чотирьох тижнів)
Обсяг програми:
0,6 кредиту ЄКТС
Вартість програми:
Для державних службовців та посадових осіб ОМС – безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
очна
Дати початку:
Керівник програми:

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета:

Удосконалення професійних знань, умінь та навичок державних службовців для забезпечення відповідного рівня їх професійної кваліфікації у сфері розроблення річних національних програм (РНП) під егідою Комісії Україна-НАТО, планування та проведення моніторингу й оцінки виконання таких програм.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

– професійні знання – знання про державну політику євроатлантичної інтеграції; знання інструментів аналізу політики (моніторинг та оцінка програм, державної політики); знання основ підготовки аналітичних документів та звітів;

– здатність забезпечувати процес оцінювання результативності та впливу державної політики, державних програм;

– комунікація і взаємодія.

Структура програми:

Тема 1. Основи державної політики євроатлантичної інтеграції України

Тема 2. Методика розроблення Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО

Тема 3. Методика моніторингу та оцінювання Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО

Тема 4. Підходи до комунікації у процесі розроблення та впровадження Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями. Після підтвердження заявки щодо участі у навчальному заході, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчанні.

Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

Передумовою навчання за програмою є проходження попереднього опитування (тестування)  на знання принципів та методики стратегічного планування за методологією «Управління, орієнтоване на результат» (Results Based Management, RBM);

проходження попереднього опитування/тестування щодо рівня знань про сутність, мету та зміст Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б» та «В» центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, зокрема, які відповідають за розроблення, моніторинг та оцінювання виконання Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ

– змісту та завдань державної політики євроатлантичної інтеграції, реалізації фундаментальних інтересів України щодо набуття членства в Організації Північно-Атлантичного договору;

– методики стратегічного планування на засадах принципів управління, орієнтованого на результат (Results-Based Management, далі – RBM), у частині процесів розроблення, моніторингу та оцінювання результативності та впливу виконання РНП;

– підходів, принципів та кращих практик комунікації щодо процесів розроблення, моніторингу та результатів виконання РНП.

УМІННЯ

– використовувати методику RBM у процесі розроблення, моніторингу та оцінювання результативності та впливу виконання РНП;

– планувати та здійснювати моніторинг та оцінювання результатів виконання РНП;

– забезпечувати ефективну комунікацію у процесі розроблення, моніторингу та оцінювання результативності та впливу виконання РНП;

– визначати та аналізувати суспільно значущі проблеми, на вирішення яких спрямовуються РПН.

НАВИЧКИ

– формулювання цілей, завдань та визначення показників результативності та впливу виконання РНП.