Спецiальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Реалізація стратегічних завдань органів Державної податкової служби України з використанням сучасних методів податкового менеджменту

Тривалість:
дистанційно в асинхронному режимі до трьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – один тиждень
Обсяг програми:
2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. для державних службовців категорії «Б», «В», працівників органів Державної податкової служби України – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул. Шепелєва, 3А
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
12 Вересня 2022
19 Вересня 2022
26 Вересня 2022
3 Жовтня 2022
Керівник програми:
тел. +38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17,
044-455-05-73,
044-223-49-26,
044-223-49-27
електронна адреса: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета: формування професійних компетентностей фахівців органів Державної податкової служби України та здобуття практичних вмінь та навичок використання сучасних методів податкового менеджменту з метою реалізації стратегічних завдань органів Державної податкової служби України.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • професійні знання з питань державного регулювання економіки;
 • професійні знання з реалізація державної податкової політики;
 • професійні знання за напрямами діяльності відповідно до покладених завдань на органи державної податкової служби;
 • знання міжнародного та національного законодавства в галузі оподаткування.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Обов’язкові модулі програми

 • Модуль 1. Державне регулювання економіки
 • Модуль 2. Податкова система і податкова служба в Україні

Вибіркові модулі програми

 • Модуль 3. Контроль за виробництвом та обігом підакцизних товарів
 • Модуль 4. Антикорупційне законодавство
 • Модуль 5. Забезпечення конституційного права громадян на звернення, доступ до публічної інформації та впровадження політики відкритих даних
 • Модуль 6. Погашення податкового боргу
 • Модуль 7.  Організація правової роботи в органах ДПС
 • Модуль 8. Адміністрування рентної плати, екологічного податку та місцевих податків і зборів з юридичних осіб
 • Модуль 9. Електронні сервіси, обслуговування та облік платників
 • Модуль 10. Податковий аудит

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Подати заявку на Порталі управління знаннями. Далі, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчання.  

Звертаємо Вашу увагу, що Портал управління знаннями приймає заявки в обмеженій кількості в залежності від наявності вільних місць. У разі не заповнення Google анкети протягом двох діб заявка буде відхилена провайдером для надання можливості іншим бажаючим подати заявку на вказану програму. Реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

Дистанційний асинхронний етап навчання (модулі 1 – 2) представлений на навчальній платформі MOODLE USG  https://moodle.hs.gov.ua 

Для навчання в синхронному режимі (режимі реального часу) – доступ до вебкабінету Zoom надається при реєстрації.

Зважаючи на реалізацію програми в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

 1. Наявність відео карти та камери.
 2. Наявність мікрофону.
 3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б», «В» працівників органів Державної податкової служби

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • сутності державного регулювання соціально-економічних процесів;
 • податкової системи, податкового законодавства та головних напрямів удосконалення роботи податкової служби України;
 • основних завдань органів державної податкової служби щодо реалізації бюджетно-фінансової політики держави;
 • теоретичних засад, світового та вітчизняного досвіду вирішення комплексу проблем ефективного оподаткування;
 • державної політики в галузі оподаткування на сучасному етапі розвитку.

УМІННЯ:

 • застосовувати набуті знання щодо державно-економічної,  фінансової політики країни в сучасних умовах та реалізовувати їх в професійній діяльності органів ДПС;
 • формулювати принципи побудови системи оподаткування та застосовувати чинне податкове законодавство з метою удосконалення роботи податкової служби України;
 • визначати шляхи ефективного адміністрування податків, зборів, платежів з метою належного забезпечення надходжень до бюджету задля економічного та соціального добробуту країни;
 • застосовувати окремі норми та принципи адміністрування податків і зборів у професійній діяльності.

НАВИЧКИ:

 • використання закономірностей побудови та функціонування системи державних фінансів у практичній діяльності працівників податкової служби;
 • визначення основних економічних показників для якісного аналізу стану платників податків, прогнозування та аналізу податкових надходжень;
 • застосування у практичній діяльності методології впровадження нормативно-правових актів з питань оподаткування, заходів впливу на платників податків та формування позитивного іміджу податкової служби з високим рівнем довіри у суспільстві.