Загальні короткострокові програми

Повернутися

Реалізація гендерної політики

Тривалість:
пятиденний тренінг вебінар
Обсяг програми:
0,67 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС- безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Центр професійного розвитку публічних службовців УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
17 Січня 2022
1 Лютого 2022
8 Лютого 2022
4 Квітня 2022
20 Квітня 2022
4 Травня 2022
16 Травня 2022
13 Червня 2022
4 Липня 2022
3 Серпня 2022
7 Вересня 2022
Керівник програми:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування Центру професійного розвитку публічних службовців тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, 044-223-49-26, 044-223-49-27, 044-455-05-73; електронна адреса: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення спроможності державних службовців реалізовувати завдання державної гендерної політики, зокрема гендерно-орієнтованого підходу до аналізу документів та бюджетування

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • знання законодавства у сфері реалізації державної гендерної політики;
 • громадянські компетентності.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 • Тема 1. Загальні основи гендерної політики в Україні.
 • Тема 2. Нормативно-правові засади реалізації гендерної політики.
 • Тема 3. Комплексний гендерний підхід: механізми впровадження.
 • Тема 4. Гендерна чутливість та гендерна толерантність як критерії професійного розвитку державного службовця.

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями. Після підтвердження заявки щодо участі у навчальному заході, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчанні.

Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

Навчання в синхронному режимі (режимі реального часу) – доступ до вебкабінету відео-конференції у ZOOM надається при реєстрації.

Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

 1. Наявність відеокарти та камери
 2. Наявність мікрофону
 3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • нормативно-правових та соціально-психологічних основ гендерної політики;
 • напрямів реалізації державної гендерної політики в Україні, міжнародних зобов’язань та національної нормативно-правової база у сфері реалізації державної гендерної політики;
 • механізмів здійснення оцінки гендерного впливу та етапів проведення гендерно-правової експертизи проектів нормативно-правових актів;
 • правових та суспільно-політичних механізмів подолання форм дискримінації за ознакою статі;
 • порядку застосовування гендерного аналізу в процесі підготовки (оформлення) пропозицій та рішень.

ВМІННЯ:

 • орієнтуватися в основних гендерних проблемах українського суспільства в цілому та в ситуаціях гендерної нерівності, факторах й умовах, що їх викликають;
 • застосовувати комплексний гендерний підхід під час розробки та впровадження державної політики;
 • здійснювати гендерний аналіз в процесі підготовки (оформлені) пропозицій та рішень;
 • адекватно оцінювати власну професійну компетентність на підставі уявлення про гендерний баланс та протидію дискримінації у суспільстві як одну із визначальних цілей сталого розвитку;

НАВИЧКИ:

 • ідентифікувати прояви гендерної дискримінації, сексизму, гендерно зумовленого насильства, вживати заходи реагування на такі факти з метою їх мінімізації та подолання негативних наслідків