Загальні короткострокові програми

Повернутися

Реалізація антикризової стратегії у публічному управлінні (для державних службовців категорії «Б»)

Тривалість:
до двох тижнів навчання дистанційно в асинхронному режимі, один день очно
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС- безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
змішана (дистанційно-очна) Навчання відбувається за дистанційною формою в асинхронному режимі (перегляд відеолекцій, інформаційних матеріалів, опрацювання обов’язкової літератури, виконання тестових та іншого виду завдань). Очна частина передбачає участь учасників інтерактивного навчання в одноденному тренінгу.
Дати початку:
15 Лютого 2021
9 Березня 2021
5 Квітня 2021
3 Червня 2021
9 Серпня 2021
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Формування сучасного стратегічного мислення та системи спеціальних знань з антикризового менеджменту в системі публічного управління, а саме: формування системи знань та навичок управління у кризових ситуаціях,  розв’язання складних завдань стратегічного значення у сучасних умовах, організації системи управління.

Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • лідерство;
 • прийняття ефективних рішень;
 • управління змінами

Структура програми (в асинхронному режимі)

Тема 1. Причини кризових явищ в публічному управлінні
Тема 2. Стратегічні орієнтири сталого розвитку держави
Тема 3. Моніторинг симптомів кризових явищ
Тема 4. Розробка та реалізація антикризової стратегії
Тема 5. Стратегія комунікацій в кризовий період
Тема 6. Особливості управління в посткризовий період

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями. Після підтвердження заявки щодо участі у навчальному заході, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчанні.

Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

Дистанційний асинхронний етап навчання представлений платформою студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва: «Реалізація антикризової політики у публічному управлінні» https://eduhub.in.ua/courses/realizaciya-antikrizovoji-politiki-u-publichnomu-upravlinni

Для допуску до участі у наступному синхронному етапі навчання та отримання доступу до вебкабінету необхідно отримати та надіслати УШУ електронний сертифікат про проходження дистанційної частини курсу.

Зважаючи на реалізацію програми в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

 1. Наявність відео карти та камери.
 2. Наявність мікрофону.
 3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б»

 РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання:

 • загальних основ антикризового управління; закономірностей, умов та факторів, що обумовлюють появу кризових явищ;
 • основних інструментів діагностики кризових явищ та їх глибини;
 • сучасних методів і підходів управління в кризових умовах;
 • правил  і принципів розробки антикризової програми і антикризової стратегії

Уміння:

 • розпізнавати кризові явища в публічному управлінні;
 • аналізувати наявність та глибину кризового стану;
 • обирати антикризову стратегію та основні інструменти виходу з кризового стану. 

Навички:

 • розроблення антикризової стратегії;
 • визначення шляхів та напрямків подолання кризових явищ;
 • аналізу глибини кризового стану;
 • використання інструментів виходу з кризового стану