Загальні короткострокові програми

Повернутися

Антикризовий менеджмент у публічному управлінні (для державних службовців категорії «А» та для голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників)

Тривалість:
5 днів протягом 1 тижня : 3 дні навчання дистанційно в асинхронному режимі та 2 дні дистанційно в режимі реального часу)
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
безкоштовно для державних службовців категорії «А», голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників
Місце проведення:
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
20 Червня 2022
Керівник програми:
Центр розвитку місцевого самоврядування
+38 (044) 223-49-20, 223-49-21
e-mail: pon220a.usg@gmail.com

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Антикризовий менеджмент у публічному управлінні» спрямована на формування сучасного стратегічного мислення та системи спеціальних знань з антикризового менеджменту в системі публічного управління, а саме: формування системи знань та навичок управління у кризових ситуаціях,  розв’язання складних завдань стратегічного значення у сучасних умовах, організації системи управління.

Зміст програми:

Навчання здійснюється дистанційно п’ять днів протягом 1 тижня, яке включає  проведення інтерактивних лекцій-презентацій, поточне та підсумкове тестування, самостійне вивчення відповідної нормативно-правової бази.

Назви тем:

 • Тема 1. Причини кризових явищ в публічному управлінні
 • Тема  2.  Стратегічні орієнтири сталого розвитку держави
 • Тема 3. Моніторинг симптомів кризових явищ
 • Тема 4. Розробка та реалізація антикризової стратегії
 • Тема 5. Стратегія комунікацій в кризовий період
 • Тема 6. Особливості управління в посткризовий період

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «А»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

Знання:

 • загальних основ антикризового управління; закономірностей, умов та факторів, що обумовлюють появу кризових явищ;
 • основних інструментів діагностики кризових явищ та їх глибини;
 • сучасних методів і підходів управління в кризових умовах;
 • правил  і принципів розробки антикризової програми і антикризової стратегії

Уміння:

 • розпізнавати кризові явища в публічному управлінні;
 • аналізувати наявність та глибину кризового стану;
 • обирати антикризову стратегію та основні інструменти виходу з кризового стану. 

Навички:

 • розроблення антикризової стратегії;
 • визначення шляхів та напрямків подолання кризових явищ;
 • аналізу глибини кризового стану;
 • використання інструментів виходу з кризового стану