Спеціальні короткострокові програми

Повернутися

Реакція горя

Тривалість:
2 дні дистанційно в режимі реального часу (4 академічні години)
Обсяг програми:
4 академічні години
Вартість програми:
безкоштовно для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
19 Квітня 2022
Керівник програми:
Центр розвитку місцевого самоврядування
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (096) 661-33-59,
e-mail: pon220a.usg@gmail.com

ОПИС І МЕТА ВЕБІНАРУ:

Здійснення психологічного аналізу реакції горя та формування навичок роботи з родиною, яка пережила втрату.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Короткий опис змісту вебінару:

Навчання здійснюється дистанційно на базі навчальної платформи MOODLE два дні дистанційно в режимі реального часу, яке включає  проведення тренінгів, практичних занять, групових та індивідуальних дискусій, обговорення проблемних питань та пропонування шляхів їх вирішення.

Назви тем:

Тема 1. Психологія втрати. Фази горювання при переживанні втрати. Робота з втратою;

Тема 2. Дії у роботі з родиною, яка пережила втрату (як можна допомогти людині пережити фази горювання при втраті близької людини?).

Реєстрація

 

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

Знання:

  • сутності психології втрати та реакції горя при переживанні втрати;
  • основних психологічних потреб родини, яка пережила втрату.

 УМІННЯ:

  • оцінювати ступінь та фазу горювання при переживанні втрати;
  • визначати алгоритм та застосовувати психологічні техніки роботи з втратою.

 НАВИЧКИ:

  • роботи з родиною, яка пережила втрату;
  • надання допомоги родині пережити фази горювання при втраті близької людини.