Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Публічне управління в контексті децентралізації

Тривалість:
6 місяців з одночасним доступом до всіх матеріалів курсу: перший місяць – сесія 1, 2, другий місяць – сесія 3, 4, третій місяць – сесія 5, четвертий місяць – сесія 6, п’ятий місяць – сесія 7 (написання підсумкової роботи), шостий місяць – перевірка та захист підсумкової роботи (дистанційно в режимі реального часу)
Обсяг програми:
540 годин 18 кредитів ЄКТС (Україна) / 30 ECTS (Польща)
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
20 Вересня 2021
Керівник програми:
Живага Н. М.
e-mail: nzhyvaga@hs.gov.ua
тел. (044) 455-05-75
(096) 770-36-83

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

підвищення кваліфікації державних службовців центральних органів виконавчої влади, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління, врядування в умовах децентралізації.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Обов’язкові модулі програми (14,47 кредитів ЄКТС):

 • Mодуль 1. Місцеве самоврядування та публічне управління: концепції, моделі та практики (порівняльний підхід) (1,2 кредита ЄКТС)
 • Модуль 2. Регіональне зростання в децентралізованих системах: управлінський аспект (1,33 кредиту ЄКТС)
 • Модуль 3. Врядування і механізм залучення громадськості в децентралізованих системах (1,33 кредиту ЄКТС)
 • Модуль 4. Публічні послуги (1,33 кредиту ЄКТС);
 • Модуль 5. Вироблення суспільної політики на основі доказів (доказова політика) (1,33 кредиту ЄКТС)
 • Модуль 6. Фінансування регіонального зростання та розвитку (1,33 кредиту ЄКТС)
 • Модуль 7. Суспільні комунікації та міжсекторальне взаємодія (1,2 кредиту ЄКТС)
 • Модуль 8. Законодавчі основи децентралізації в Україні (1,33 кредиту ЄКТС)
 • Модуль 9. Написання підсумкової роботи (1,2 кредиту ЄКТС)

Вибіркові модулі (4 кредити ЄКТС):

 • Модуль 10. Європейський союз: інституції та процес політики (2 кредити ЄКТС)
 • Модуль 11. Культура та глобалізація (2 кредити ЄКТС)
 • Модуль 12. Оцінювання публічної політики (2 кредити ЄКТС)

 

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців, які займають посади державної служби категорій „А”, „Б” в центральних органах виконавчої влади

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • правових, економічних, соціальних та культурних аспектів процесу децентралізації в Україні;
 • теоретичних та прикладних засад публічного управління в контексті реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
 • особливостей державної регіональної політики та політики регіонального розвитку;
 • механізмів, методів та інструментів стратегічного планування та управління змінами;
 • основних засад управління публічними фінансами в умовах децентралізації;
 • методів та інструментів управління проєктами;
 • технологій соціальних комунікацій, взаємодії органів публічної влади з громадськістю. 

ВМІННЯ:

 • правильно інтерпретувати та пояснювати суспільні явища та взаємозв’язки між соціально-економічними явищами;
 • застосовувати знання для прийняття ефективних управлінських рішень;
 • визначати стратегічні цілі, формулювати стратегічне бачення регіонального розвитку;
 • планувати та здійснювати управління проєктами у співпраці з територіальними громадами;
 • застосовувати на практиці основні методи і прийоми бюджетного планування, оцінювати ефективність використання бюджетних коштів.

 НАВИЧКИ:

 • взаємодії та роботи в команді;
 • визначення пріоритетів інституційного розвитку, прогнозування перспектив та результатів;
 • прийняття рішень, що потребують застосування стратегічних підходів для цілей державної політики;
 • підготовки документів для управління проєктом, його планування, моніторингу виконання та завершення;
 • поліпшення показників бюджетної ефективності в управлінні публічними фінансами;
 • комунікації для участі у публічних дискусіях та процесах прийняття рішень