Загальні короткострокові програми

Повернутися

Проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування (змішана)

Тривалість:
один тиждень навчання дистанційно в асинхронному режимі та 8 годин очно (денна форма)
Обсяг програми:
0,6 кредити ЄКТС
Вартість програми:
для державних службовців та посадових осіб ОМС – безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Центр професійного розвитку публічних службовців УШУ)
Форма навчання:
змішана (дистанційно-очна)
Дати початку:
Керівник програми:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування Центру професійного розвитку публічних службовців тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, 044-223-49-26, 044-223-49-27, 044-455-05-73; електронна адреса: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування про основи ґендерної політики, напрями реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також отримання знань щодо основних підходів, інструментів та механізму проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • професійні знання щодо проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 • Тема 1. Ґендерний підхід у державному управлінні
 • Тема 2. Огляд сучасних підходів до проведення ґендерного аудиту на світовому, європейському та національному рівнях
 • Тема 3. Визначення мети, завдань та напрямів проведення ґендерного аудиту
 • Тема 4. Порядок проведення ґендерного аудиту
 • Тема 5. Механізм узагальнення результатів ґендерного аудиту та підходи до формування підсумкового звіту

Партнери програми:

Апарат Урядової уповноваженої з питань гендерної політики,

Національне агентство України з питань державної служби,

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу,

Міністерство соціальної політики України,

Представництво ООН Жінки в Україні

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Подати заявку на Порталі управління знаннями. Далі, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчання. 

Звертаємо Вашу увагу, що Портал управління знаннями приймає заявки в обмеженій кількості в залежності від наявності вільних місць. У разі не заповнення Google анкети протягом двох діб заявка буде відхилена провайдером для надання можливості іншим бажаючим подати заявку на вказану програму. Реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

Проходження дистанційного етапу навчання в асинхронному режимі відбувається за одним із перелічених курсів на вибір:

платформа онлайн-освіти Prometheus «Жінки та чоловіки: ґендер для всіх» https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/101/2015_T2/about;

платформа онлайн-освіти Prometheus  «Я знаю ґендер» https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNW+GENDER101+2020_T3/about;

програма «Радник» «Реалізація принципів ґендерної рівності при наданні адміністративних та соціальних послуг» https://radnyk.org/treningi/onlajn-kurs-realizacziya-prynczypiv-gendernoyi-rivnosti-pry-nadanni-administratyvnyh-i-soczialnyh-poslug/;

платформа онлайн-освіти Prometheus  «Ґендерно орієнтоване бюджетування для розвитку громад» https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AMU+GOB101+2018_T3/about;

платформа онлайн-освіти Prometheus  «Ґендерна рівність та протидія сексуальним домаганням у військовій сфері» https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+GE101+2021_T2/about;

платформа Moodle USG «Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці» https://moodle.hs.gov.ua/course/view.php?id=94

Для допуску до участі у наступному етапі навчання необхідно отримати та надіслати УШУ електронний сертифікат про проходження дистанційної частини курсу.

 

Очна частина навчання відбуватиметься на базі Української школи урядування за адресою: місто Київ, вулиця Шепелєва, 3-а.

Кожному зарахованому учаснику навчання, який надасть електронний сертифікат про проходження дистанційного навчання, на вказану ним електронну адресу від УШУ буде надіслано лист із запрошенням на визначені дати очного навчання.

!Наголошуємо!

До навчання в очному форматі допускаються слухачі, які зможуть пред’явити один з перелічених документів:

 • «зелений» COVID-сертифікат;
 • негативний ПЛР-тест, який діє 72 години з моменту забору зразка;
 • негативний експрес-тест на визначення антигена, який діє 72 години з моменту забору зразка.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «А», «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

ЗНАННЯ:

 • понятійного апарату у сфері ґендерної рівності;
 • основних нормативно-правових актів, міжнародних документів у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • державного механізму забезпечення ґендерної рівності;
 • основних інструментів реалізації комплексного ґендерного підходу;
 • міжнародного досвіду щодо проведення ґендерного аудиту;
 • основних етапів, методик, завдань та принципів проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

УМІННЯ:

 • визначати мету, завдання та напрями проведення ґендерного аудиту;
 • збирати та аналізувати інформацію про становище жінок і чоловіків, а також практичні та стратегічні ґендерні потреби;
 • оцінювати первинну документальну інформацію на наявність в ній ґендерної складової за напрямами проведення ґендерного аудиту;
 • організовувати, проводити та обробляти результати опитування працівників органів для визначення рівня задоволеності умовами проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в частині врахування у кадровій політиці принципу забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків;
 • узагальнювати результати ґендерного аудиту;
 • розробляти план заходів для усунення виявлених проблем у сфері забезпечення ґендерної рівності для коригування організаційної структури, процесів і діяльності органу, у тому числі через внесення змін до колективних договорів, угод

НАВИЧКИ:

 • проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
 • інтеграції ґендерних принципів у політику, стратегії, програмні документи та документи з поточної діяльності;
 • визначення пріоритетних напрямів для вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків