Загальні короткострокові програми

Повернутися

Проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування (дистанційна)

Тривалість:
один тиждень навчання дистанційно в асинхронному режимі та два дні дистанційно в режимі реального часу
Обсяг програми:
0,6 кредити ЄКТС
Вартість програми:
для державних службовців та посадових осіб ОМС – безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Центр професійного розвитку публічних службовців УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
Керівник програми:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування Центру професійного розвитку публічних службовців тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, 044-223-49-26, 044-223-49-27, 044-455-05-73; електронна адреса: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування про основи ґендерної політики, напрями реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також отримання знань щодо основних підходів, інструментів та механізму проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • професійні знання щодо проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 • Тема 1. Ґендерний підхід у державному управлінні
 • Тема 2. Огляд сучасних підходів до проведення ґендерного аудиту на світовому, європейському та національному рівнях
 • Тема 3. Визначення мети, завдань та напрямів проведення ґендерного аудиту
 • Тема 4. Порядок проведення ґендерного аудиту
 • Тема 5. Механізм узагальнення результатів ґендерного аудиту та підходи до формування підсумкового звіту

Партнери програми:

Апарат Урядової уповноваженої з питань гендерної політики,

Національне агентство України з питань державної служби,

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу,

Міністерство соціальної політики України,

Представництво ООН Жінки в Україні

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Подати заявку на Порталі управління знаннями. Далі, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчання. 

Звертаємо Вашу увагу, що Портал управління знаннями приймає заявки в обмеженій кількості в залежності від наявності вільних місць. У разі не заповнення Google анкети протягом двох діб заявка буде відхилена провайдером для надання можливості іншим бажаючим подати заявку на вказану програму. Реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

Проходження дистанційного етапу навчання в асинхронному режимі відбувається за одним із перелічених курсів на вибір:

платформа онлайн-освіти Prometheus «Жінки та чоловіки: ґендер для всіх» https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/101/2015_T2/about;

платформа онлайн-освіти Prometheus  «Я знаю ґендер» https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNW+GENDER101+2020_T3/about;

програма «Радник» «Реалізація принципів ґендерної рівності при наданні адміністративних та соціальних послуг» https://radnyk.org/treningi/onlajn-kurs-realizacziya-prynczypiv-gendernoyi-rivnosti-pry-nadanni-administratyvnyh-i-soczialnyh-poslug/;

платформа онлайн-освіти Prometheus  «Ґендерно орієнтоване бюджетування для розвитку громад» https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AMU+GOB101+2018_T3/about;

платформа онлайн-освіти Prometheus  «Ґендерна рівність та протидія сексуальним домаганням у військовій сфері» https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+GE101+2021_T2/about;

платформа Moodle USG «Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці» https://moodle.hs.gov.ua/course/view.php?id=94

Після завершення дистанційної асинхронної частини курсу, та надання УШУ сертифікату про проходження курсу, надається доступ до вебкабінету сервісу Zoom для участі у наступному синхронному етапі навчання – вебінарі у режимі реального часу.

Зважаючи на реалізацію програми в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

 1. Наявність відео карти та камери.
 2. Наявність мікрофону.
 3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «А», «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

ЗНАННЯ:

 • понятійного апарату у сфері ґендерної рівності;
 • основних нормативно-правових актів, міжнародних документів у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • державного механізму забезпечення ґендерної рівності;
 • основних інструментів реалізації комплексного ґендерного підходу;
 • міжнародного досвіду щодо проведення ґендерного аудиту;
 • основних етапів, методик, завдань та принципів проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

УМІННЯ:

 • визначати мету, завдання та напрями проведення ґендерного аудиту;
 • збирати та аналізувати інформацію про становище жінок і чоловіків, а також практичні та стратегічні ґендерні потреби;
 • оцінювати первинну документальну інформацію на наявність в ній ґендерної складової за напрямами проведення ґендерного аудиту;
 • організовувати, проводити та обробляти результати опитування працівників органів для визначення рівня задоволеності умовами проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в частині врахування у кадровій політиці принципу забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків;
 • узагальнювати результати ґендерного аудиту;
 • розробляти план заходів для усунення виявлених проблем у сфері забезпечення ґендерної рівності для коригування організаційної структури, процесів і діяльності органу, у тому числі через внесення змін до колективних договорів, угод

НАВИЧКИ:

 • проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
 • інтеграції ґендерних принципів у політику, стратегії, програмні документи та документи з поточної діяльності;
 • визначення пріоритетних напрямів для вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків