Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Програма підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (не рідше одного разу на три роки)

Тривалість:
дистанційно в асинхронному режимі – до чотирьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – до одного тижня
Обсяг програми:
2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС- безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Центр професійного розвитку публічних службовців УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
13 Червня 2022
15 Серпня 2022
19 Вересня 2022
Керівник програми:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування Центру професійного розвитку публічних службовців тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, 044-223-49-26, 044-223-49-27, 044-455-05-73; електронна адреса: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення рівня компетентності, вдосконалення і розвиток умінь, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі, роботи з інформацією, виконання на високому рівні завдань. Зменшення ступеня спротиву змінам та інноваціям, розвиток гнучкості й адаптивності, мотивації та здатності сприйняття реформ, створення сприятливого робочого середовища

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • знання законодавства з питань державної служби;
 • знання про права, свободи та обов’язки людини і громадянина;
 • знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності;
 • знання засад і принципів державної політики у сфері інформаційної безпеки;
 • виконання на високому рівні визначених завдань;
 • робота з інформацією

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ:

Обов’язкові модулі програми

 • Модуль 1. Державна політика – національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта» https://osvita.diia.gov.ua/courses/public-policy
 • Модуль 2. Безбар’єрність на державній службі – національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта» https://osvita.diia.gov.ua/courses/barrier-free-government
 • Модуль 3. Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці – платформа Moodle USG https://moodle.hs.gov.ua/course/view.php?id=94

Вибіркові модулі програми (не менше 0,67 кредиту ЄКТС)

 • Модуль 4. Державна служба в Україні. Правовий статус державного службовця (0,33 кредиту ЄКТС) – у режимі реального часу у ZOOM
 • Модуль 5. Управління змінами (0,33 кредиту ЄКТС) – у режимі реального часу у ZOOM
 • Модуль 6. Конфлікт інтересів на державній службі (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа онлайн-освіти Prometheus  https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+COI_SIMPLE+2021_T3/about
 • Модуль 7. Електронне декларування для державних службовців (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа онлайн-освіти Prometheus  https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+SED101+2021_T1/about
 • Модуль 8. Забезпечення доброчесності в органах державної влади (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа Moodle USG https://moodle.hs.gov.ua/course/view.php?id=68
 • Модуль 9. Захист персональних даних (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra) https://study.ed-era.com/uk/courses/course/372
 • Модуль 10. Доступ до публічної інформації (0,33 кредиту ЄКТС) – національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта» https://osvita.diia.gov.ua/courses/access-to-public-information
 • Модуль 11. Протидія торгівлі людьми (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra) https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra_OSCE+ST101+ST101/info
 • Модуль 12. Дезінформація: види, інструменти та способи захисту (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа онлайн-освіти Prometheus https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+DISINFO101+2021_T2/about

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

 1. Подати заявку на Порталі управління знаннями. Далі, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчання.  

Звертаємо Вашу увагу, що Портал управління знаннями приймає заявки в обмеженій кількості в залежності від наявності вільних місць. У разі не заповнення Google анкети протягом двох діб заявка буде відхилена провайдером для надання можливості іншим бажаючим подати заявку на вказану програму. Реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

 1. Отримати сертифікати про проходження дистанційної частини курсу за обов’язковими Модулями 1 – 3 та надіслати їх до УШУ у термін, зазначений у листі-запрошенні.
 2. Пройти опитування щодо варіативної частини курсу. За вибірковими модулями необхідно набрати 0,67 кредиту ЄКТС – це Модуль 4 та/або Модуль 5 у режимі реального часу, або будь-які два дистанційні курси із запропонованих вибіркових Модулів 6 – 12 (надати ці 2 сертифікати УШУ).
 1. Після завершення дистанційної асинхронної частини курсу надається доступ до вебкабінету сервісу Zoom для участі у підсумковому контролі (та вибіркових Модулях 4 – 5, якщо був такий вибір) у режимі реального часу.

Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

 1. Наявність відеокарти та камери.
 2. Наявність мікрофону.
 3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «В»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

Знання:

 • інструментів державної політики;
 • законодавства про державну службу, а також нормативно-правових актів, що регулюють діяльність державного службовця;
 • законодавства щодо протидії дискримінації, насильству та сексуальним домаганням;
 • основ функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності;
 • основних механізмів захисту прав людини, недискримінації та принципів безбар’єрністі;
 • основ забезпечення безпеки обробки персональних даних;
 • методів протидії шкідливим інформаційним впливам.

Уміння:

 • готувати аналітичні документи;
 • здійснювати контроль стану виконання завдань та повноважень службової діяльності державного службовця;
 • застосовувати механізми реалізації змін;
 • реалізовувати заходи з протидії корупції у професійній діяльності;
 • виявляти та аналізувати власні професійні моральні дилеми;
 • застосовувати норми чинного законодавства, що регулюють інформаційну сферу та інформаційну безпеку в практичній діяльності

Навички:

 • впровадження державної політики;
 • виявлення та запобігання проявам корупції під час службової діяльності;
 • ефективної роботи з інформацією;
 • уникнення дискримінаційних практик у професійній діяльності;
 • використання алгоритму дій у випадку виникнення конфлікту інтересів;
 • впровадження принців доброчесності в органах державної влади;
 • створення сприятливого робочого середовища.