Загальні короткострокові програми

Повернутися

Політика ґендерної рівності в органах публічної влади

Тривалість:
чотири дні протягом тижня / або два дні очно
Обсяг програми:
0,67 кредиту ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
дистанційна / або очна (денна)
Дати початку:
5 Квітня 2021
12 Квітня 2021
7 Червня 2021
14 Червня 2021
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Розвиток професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо впровадження державної політики ґендерної рівності в органах публічної влади в умовах проведення реформи децентралізації та формування нового адміністративно-територіального устрою в Україні.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • знання законодавства у сфері реалізації державної гендерної політики;
 • громадянські компетентності.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ:

Тема 1. Сучасні виміри ґендерної політики у системі публічної влади
Тема 2. Правове забезпечення ґендерної рівності
Тема 3. Інструменти і методи впровадження ґендерної  політики
Тема 4. Практичні аспекти впровадження ґендерної рівності в органах публічної влади
Підсумковий контроль результатів навчання

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями. Після підтвердження заявки щодо участі у навчальному заході, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчанні.

Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

Навчання в синхронному режимі (режимі реального часу) – доступ до вебкабінету відео-конференції у ZOOM надається при реєстрації.

Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

 1. Наявність відеокарти та камери.
 2. Наявність мікрофону.
 3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • міжнародні зобов’язання України з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в розрізі діяльності органів публічної влади;
 • сучасних підходів, інструментів і методів впровадження ґендерної політики в органах публічної влади;
 • законодавства про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні;
 • повноважень органів публічної влади у сфері впровадження ґендерної  політики.

УМІННЯ:

 • готувати проєкти рішень публічної влади та інших організаційно-розпорядчих документів з урахуванням ґендерних підходів;
 • оцінювати ґендерні проблеми в державному управлінні та житті суспільства;
 • аналізувати вплив управлінських рішень на рівні права і можливості жінок і чоловіків;
 • аналізувати нормативно-правові акти на відповідність принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

НАВИЧКИ:

 • застосовування на практиці сучасних підходів, інструментів і методів впровадження ґендерної  політики в органах публічної влади;
 • визначення спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права;
 • використання повноважень органів публічної влади у сфері впровадження ґендерної  політики.