Загальні короткострокові програми

Повернутися

Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF) (категорія «А»)

Тривалість:
до одного тижня навчання дистанційно в асинхронному режимі та один день очно (у разі настання надзвичайних або непереборних обставин, зокрема, карантину – дистанційно в режимі реального часу)
Обсяг програми:
0,4 кредиту ЄКТС
Вартість програми:
Для державних службовців та посадових осіб ОМС – безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
змішана (дистанційно-очна)
Дати початку:
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета:

Підвищення рівня обізнаності державних службовців категорії «А» про основні інструменти забезпечення ефективності, результативності та якості діяльності органів державної влади, клієнтоорієнтований підхід у державному управлінні, сучасну практику управління якістю в державних органах, а також отримання знань щодо практичного застосування загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF) з метою підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

– професійні знання засад стратегічного планування та основ стратегічного управління.

Структура програми:

Тема 1. Сучасні підходи до оцінки результативності та якості державного управління

Тема 2. Огляд сучасних стандартів управління якістю

Тема 3. Впровадження системи управління якістю в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями. Після підтвердження заявки щодо участі у навчальному заході, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчанні.

Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

Дистанційний асинхронний етап навчання представлений платформою «Спільнота практик: сталий розвиток» https://udl.despro.org.ua/enrol/index.php?id=145

Для допуску до участі у наступному етапі навчання (та отримання доступу до вебкабінету) необхідно отримати та надіслати УШУ електронний сертифікат про проходження дистанційної частини курсу.

У разі на реалізації програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

  1. Наявність відеокарти та камери.
  2. Наявність мікрофону.
  3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «А»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ

– основних інструментів забезпечення ефективності, результативності та якості діяльності органів державної влади;

– основних принципів управління якістю;

– основних принципів клієнтоорієнтованого підходу в діяльності органів державної влади;

– міжнародного досвіду впровадження управління, орієнтованого на результат;

– сучасної практики управління якістю в державних органах;

– завдань та принципів роботи моделі CAF.

УМІННЯ

– практичного застосування клієнтоорієнтованного підходу при здійсненні владних повноважень;

– організовувати навчання для членів робочої групи.

НАВИЧКИ

– застосування загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF) з метою підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління;

– сприяння досягненню консенсусу між членами робочої групи під час процесу обстеження;

– визначення пріоритетних напрямів для вдосконалення діяльності органів державної влади.