Загальні короткострокові програми

Повернутися

Персональна ефективність на державній службі

Тривалість:
До двох тижнів навчання дистанційно в асинхронному режимі, один день дистанційно в режимі реального часу
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Центр професійного розвитку публічних службовців УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
17 Січня 2022
7 Лютого 2022
28 Березня 2022
4 Квітня 2022
23 Травня 2022
6 Червня 2022
1 Серпня 2022
5 Вересня 2022
Керівник програми:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування Центру професійного розвитку публічних службовців тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, 044-223-49-26, 044-223-49-27, 044-455-05-73; електронна адреса: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Ознайомлення фахівців державних органів із сучасними принципами та методами підвищення персональної ефективності, розстановки пріоритетів, навчити підвищувати рівень мотивації та ефективності прийнятих рішень і виконання поточних завдань, що дозволить публічним службовцям опанувати інструментарій в області організації та ефективного використання часу, а також допоможе навчитись ефективно мислити і доносити свою позицію адресатові, та сприятиме розвитку критичного мислення і логіки.

Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

  • особиста та управлінська ефективність;
  • прийняття ефективних рішень;
  • критичне мислення;
  • цифрові навички.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1.1. Тайм-менеджмент як основна складова персональної ефективності.
Тема 1.2. Аналіз використання часу. Самоменеджмент.
Тема 1.3. Ціле покладання. Принципи та правила досягнення поставлених цілей.
Тема 1.4. Прийняття рішень.
Тема 1.5. Принципи і правила планування часу.
Тема 1.6. Хронометраж. Формула ефективного робочого дня.
Тема 1.7. Методи управління часом.
Тема 1.8. Тайм-менеджмент в командній роботі.
Тема 1.9. Поглиначі часу і як з ними боротись. Прокрастинація.
Тема 1.10. Організація контролю над часом.
Тема 2.1. Сприйняття інформації.
Тема 2.2. Природа фейків та як їх розпізнати.
Тема 2.3. Маніпуляції та як від них захиститись.
Тема 2.4. Експертність та поняття компетентності.
Тема 2.5. Інформування і пропаганда.
Тема 2.6. Робота з відкритими даними.
Тема 2.7. Формальна логіка.
Тема 2.8. Критичне мислення.
Тема 2.9. Інструменти розвитку критичного мислення.
Тема 2.10. Види медіа, як побудувати свою культуру споживання.

Дистанційний онлайн-курс складається з двох тем:
«Тайм-менеджмент у публічному управлінні»  https://eduhub.in.ua/courses/taym-menedzhment-u-publichnomu-upravlinni-1
«Критичне мислення і інформаційна культура»  https://eduhub.in.ua/courses/scorm-kurs-12-kritichne-mislennya-i-informaciyna-kultura

Для успішного проходження навчання за програмою необхідно:
отримати два електронні сертифікати про проходження дистанційної частини курсу в асинхронному режимі за темами «Тайм-менеджмент у публічному управлінні» та «Критичне мислення і інформаційна культура» та надіслати що є передумовою допуску до підсумкового контролю в режимі реального часу – для проходження електронного тестування.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

Цільова група: державні службовці категорії «Б», «В» та посадові особи місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

загальної концепції тайм-менеджменту;
принципів та методів управління часом;
процесів планування часу на особистому рівні;
поняття критичного мислення і законів логіки;
методів сприйняття інформації.

УМІННЯ:

визначати ресурси свого часу на вирішення поточних завдань;
розробляти власну стратегію підвищення ефективності розподілу та використання часу для підвищення рівня власної продуктивності праці;
розпізнавати маніпуляцій у особистому та робочому просторі;
використовувати методи сприйняття інформації для підвищення власної ефективності.

НАВИЧКИ:

використання інструментів оптимізації використання часу і в особистому і в робочому просторі;
користування базами даних та інформаційними порталами, з метою збільшення власної продуктивності;
застосування критичного мислення для удосконалення власних компетентностей.