Загальні короткострокові програми

Повернутися

Основи лідерства

Тривалість:
триденний тренінг (або два тренінги по півтора дня) – очно / шість днів протягом часу до шести тижнів – дистанційно
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
очна (денна) / (дистанційна)
Дати початку:
7 Квітня 2021
25 Травня 2021
30 Червня 2021
Керівник програми:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Сприяти розвитку лідерського потенціалу публічних службовців, які працюють на керівних посадах, шляхом підвищення обізнаності про сучасне розуміння лідерства і зміни підходів до ефективного управління та створення основи для формування нових управлінських установок і застосування дієвих інструментів лідерства у професійній діяльності.

Програма розроблена Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні» спільно з Українською школою урядування.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • лідерство;
 • комунікація;
 • ведення змін;
 • здатність працювати в команді;
 • підтримка розвитку інституційної спроможності.

Структура програми:

Тема 1. Передумови розвитку команди. Роль «орієнтації»
Тема 2. Лідерство як компетенція державних службовців
Тема 3. Ключові лідерські установки щодо управління людьми
Тема 4. Емоційний інтелект
Тема 5. Ведення змін як функція лідерства
Тема 6. Відкритість. Лідерство та організації, орієнтовані на навчання та командну діяльність
Тема 7. Ефективна комунікація – ключова умова успішної діяльності
Тема 8. Комплекс змін підходів до управління в динамічних організаціях. Підведення підсумків.

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями. Після підтвердження заявки щодо участі у навчальному заході, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчанні.

Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії  «Б»; посадових осіб місцевого самоврядування 1-4 категорій посад

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • сучасних підходів до розуміння лідерства як компетенції публічних службовців і основних аспектів, установок та інструментів лідерства, відмінностей менеджменту від лідерства;
 • принципів доброго/належного врядування;
 • факторів, які впливають на успішну (результативну) діяльність, роботу в команді та управління людьми, ефективну комунікацію;
 • розуміння важливості та основ управління емоціями та ведення змін, особистісних преференцій та сфер потенційного розвитку.

УМІННЯ:

 • здійснювати самоаналіз (власних установок та поведінки) для визначення зон розвитку потенціалу лідерства;
 • розпізнавати, виявляти та аналізувати фактори впливу на роботу з людьми, заохочення командної роботи, ефективної комунікації, ведення змін та сприяння їм, у тому числі розрізняти ознаки застарілих і деструктивних підходів / установок;
 • ідентифікувати потребу та шляхи корегування діяльності.

НАВИЧКИ:

 • самоаналізу, управління людьми, ефективної комунікації, роботи в команді, ведення змін, управління емоціями, заохочення залучення, навчання та розвитку.