Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Організація та проведення ефективних обговорень із зовнішніми стейкголдерами з питань впровадження реформ

Тривалість:
очно три тренінги по два дні впродовж 5 тижнів, розроблення програми (самостійна робота) та проведення фасилітованого обговорення із зовнішніми стейкголдерами (очно) в межах наступних 8 тижнів
Обсяг програми:
2,16 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
Українська школа урядування
Форма навчання:
очна
Дати початку:
18 Червня 2021
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Програма розроблена за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в України.

Загальна мета:

Підвищення спроможності державних службовців організовувати та проводити ефективні зустрічі з напрацювання та прийняття рішень у фасилітований спосіб з питань реформ з використанням співробітницького підходу.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • комунікація та взаємодія;
 • впровадження і сприйняття змін;
 • аналіз та конструктивна робота з конфліктами;
 • проведення ефективних зустрічей з напрацювання та прийняття рішень у фасилітований спосіб з питань реформ.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Обов’язкові модулі програми:

Модуль 1. Конструктивна робота з конфліктами та проблемами у взаємодії. Основи співробітницького підходу
Модуль 2. Загальні принципи та підходи до дизайну фасилітованого процесу обговорення та прийняття

Вибіркові модулі програми:

Модуль 3. Комунікаційні компетентності та інструменти у роботі фасилітатора
Модуль 4. Комунікація, організація та оцінка в роботі фасилітатора

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

фахівців з питань реформ (державних службовців категорії Б» та «В»)

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • механізмів упровадження державної політики;
 • стандартів та підходів до формування політик, стратегічного планування, бюджетування політик, адвокації політик, стратегічних комунікацій;
 • особливостей організації роботи Уряду.

УМІННЯ:

 • виконувати завдання з підготовки та реалізації реформ у відповідних сферах.

НАВИЧКИ:

 • визначення проблем, підготовки пропозицій та планів заходів щодо їх розв’язання;
 • підготовки проєктів відповідних актів законодавства;
 • організації та виконання планів заходів, оцінювання результатів їх реалізації;
 • здійснення аналітичних функцій.