Загальні короткострокові програми

Повернутися

Організація роботи з декларування у державному органі

Тривалість:
п’ять навчальних сесій протягом не менше п’яти та не більше десяти тижнів
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
Керівник програми:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищити спроможність працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо організації роботи з забезпечення подання працівниками організації електронних декларацій, перевірки своєчасності подання та виявлення випадків неподання або несвоєчасного подання декларацій та дотримання інших вимог фінансового контролю.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • знання законодавства щодо запобігання корупції, зокрема дотримання вимог фінансового контролю;
 • професійні знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності у сфері перевірки подання суб’єктами декларування організації декларацій.

Структура програми:

Тема 1. Особливості заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Тема 2. Практичні аспекти організації роботи антикорупційних уповноважених з організації та перевірки подання декларацій
Тема 3. Розробка антикорупційними уповноваженими методики навчання працівників організації з питань електронного декларування
Підсумковий контроль результатів навчання

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції (державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування)

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • завдань, повноважень та прав уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції з реалізації напряму дотримання вимог фінансового контролю;
 • порядку організації роботи підготовки до деклараційної кампанії, забезпечення взаємодії з управлінням персоналу з обміну актуальною інформацією щодо суб’єктів декларування організації;
 • окремих аспектів надання працівникам організації консультацій із заповнення декларації та проведення навчання працівників технічним вимогам роботи з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, які виконують функції держави або місцевого самоврядування.

УМІННЯ:

 • користуватись Єдиним державним реєстром декларацій осіб, які виконують функції держави або місцевого самоврядування, та розуміти технічні засади його роботи і вимоги заповнення розділів; 
 • отримувати інформацію з відкритих баз даних (державних реєстрів) для заповнення декларації та навчити цим навичкам працівників організації.

НАВИЧКИ:

 • роботи з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, які виконують функції держави або місцевого самоврядування;
 • правильного визначення термінів подання декларацій за різними типами та строків для перевірки та направлення повідомлення до Національного агентства щодо випадків неподання або несвоєчасного подання декларацій; 
 • надання працівникам організації методичної допомоги та консультацій щодо подання декларації, надання допомоги в її заповненні;
 • проведення внутрішніх навчань з питань заповнення та подання електронної декларації.