Загальні короткострокові програми

Повернутися

Лідерство в процесах управління змінами

Тривалість:
триденний тренінг
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а
Форма навчання:
денна (очна)
Дати початку:
16 Червня 2021
Керівник програми:
Центр спеціальних програм навчання та освітніх технологій
+38 (063) 385-76-59
e-mail: pon220a.usg@gmail.com

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Сприяння реалізації реформ та розвитку лідерського потенціалу публічних службовців, які працюють на керівних посадах, шляхом підвищення обізнаності про передові підходи до управління, ведення змін та сучасне розуміння лідерства, створення основи для формування лідерських управлінських установок та застосування дієвих інструментів лідерства у професійній діяльності.

Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:
• лідерство;
• комунікація;
• управління змінами;
• здатність працювати в команді;
• прийняття ефективних рішень;
• управління ефективністю та розвиток людських ресурсів;
• підтримка розвитку інституційної спроможності.

Зміст програми:

Очне (денне) навчання здійснюється у формі тренінгу протягом кількох днів, що включає дискусії /групові обговорення, роботу в малих групах, індивідуальну роботу, самоаналіз (з використанням опитувальників), виконання учасниками практичних завдань, ділові ігри, міні-лекції тощо.

Назва теми:
Тема 1. Передумови розвитку команди. Роль “орієнтації”
Тема 2. Установки щодо змін
Тема 3. Лідерство як компетенція державних службовців
Тема 4. Емоційний інтелект
Тема 5. Ведення змін – функція лідерства
Тема 6. Ключові лідерські установки щодо управління людьми
Тема 7. Сприяння веденню змін.
Тема 8. Відкритість та ефективна комунікація
Тема 9. Комплекс змін підходів до управління в динамічних організаціях. Підведення підсумків.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

• сучасних підходів до управління змінами (ведення змін);
• розуміння лідерства як компетенції публічних службовців;
• основних аспектів, установок та інструментів лідерства, відмінностей менеджменту від лідерства;
• принципів доброго/належного врядування;
• ключових послідовних етапів ведення змін;
• факторів, які впливають на успішну (результативну) діяльність, ведення змін, роботу в команді та управління людьми, ефективну комунікацію;
• основ управління емоціями та змінами, особистісних преференцій і сфер потенційного розвитку

УМІННЯ:

• здійснювати самоаналіз (власних установок та поведінки) для визначення зон розвитку потенціалу лідерства;
• розпізнавати, виявляти та аналізувати фактори впливу на побудову роботи з людьми, заохочення командної роботи, ефективної комунікації, управління змінами та сприяння їм;
• розрізняти ознаки застарілих і деструктивних підходів / установок;
• ідентифікувати потребу та шляхи корегування діяльності

НАВИЧКИ:

самоаналізу, управління людьми, ефективної комунікації, роботи в команді, управління змінами, управління емоціями, заохочення, залучення, навчання та розвитку.