Загальні короткострокові програми

Повернутися

Лідерство у публічному управлінні: особистість, команда, інституція (для державних службовців категорії «А»)

Тривалість:
триденний тренінг
Обсяг програми:
1 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
Форма навчання:
очна (денна)
Дати початку:
22 Вересня 2021
Керівник програми:
Відділ розроблення програм підвищення кваліфікації та аналізу потреб
Центру спеціальних програм навчання та освітніх технологій
Тел. +38 (063) 385-76-59, +38 (096) 760-57-12, +38 (044) 455-05-72
e-mail:: pon220a.usg@gmail.com

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Проєкт «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» за участі Національної школи адміністрації (École nationale d’Administration (ENA), Франція.

Сприяння та підтримка комплексної реформи державного управління в Україні та розвитку лідерського потенціалу публічних службовців, які працюють на керівних посадах, шляхом удосконалення необхідних навичок комунікації та впливу, процесу розгляду питань адміністрування, покращення здатності вести переговори та приймати рішення, а також мобілізувати команду на здійснення змін та управління ними через колективний інтелект.

 Професійні компетентності:

 • лідерство;
 • комунікація та взаємодія;
 • управління змінами;
 • здатність працювати в команді;
 • прийняття ефективних рішень;
 • управління ефективністю та розвиток людських ресурсів;
 • стратегічне планування та мислення;
 • підвищення особистої та управлінської ефективності.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ:

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на сайті Української школи урядування та на Порталі управління знаннями:

– після реєстрації на Порталі управління знаннями отримати підтвердження, яке буде надіслано на протязі 3-х діб: https://pdp.nacs.gov.ua/courses/liderstvo-u-publichnomu-upravlinni-osobystist-komanda-instytutsiia-dlia-derzhavnykh-sluzhbovtsiv-katehorii-a

– на сайті Української школи урядування потрібно перейти за посиланням на Google анкету, яку необхідно обов’язково заповнити, що є  підтвердженням Вашої участі у навчанні. 

 Обов’язкові модулі програми:

Модуль 1. Формування та розвиток стратегічного мислення.
Модуль 2. Прийняття управлінських рішень.
Модуль 3. Лідерство як компетенція державних службовців.
Модуль 4. Емоційні компетентності на державній службі.
Модуль 5. Інтелектуальний капітал команди та управління нею.
Модуль 6. Управління змінами.
Модуль 7. Комунікації та їх роль для успішного впровадження змін.
Модуль 8. Переговори як інструмент управлінської комунікації.
Модуль 9. Адвокація і маніпуляція на державній службі.

Навчання в режимі реального часу відбудеться з 22 вересня по 24 вересня 2021року.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • процесу прийняття рішення, його алгоритму, процедуру, рівні та фази; 
 • індивідуальних методів прийняття рішення;
 • характеристик, процесів та форм колективного інтелекту;
 • інструментів та переваг колективного інтелекту;
 • стилів лідерства, взаємовідносин та управління;
 • командних ролей та факторів впливу на ефективність діяльності команди;
 • інструментів управління командою на державній службі та особливостей її мотивації;
 • видів, принципів та способів побудови командної комунікації;
 • інструментів ведення успішних переговорів;
 • інструментів протидії маніпуляціям;
 • основ управління емоціями та змінами;
 • сучасних підходів до управління змінами

ВМІННЯ:

 • визначати навколишнє середовище та його особливості; 
 • аналізувати навколишнє середовище, складати карту стейкхолдерів та визначати сильні і слабкі сторони, ризики і можливості; 
 • визначати стратегічні цілі і трансформувати їх у функціональні;
 • визначати та розуміти свій стиль лідерства та іміджу;
 • контролювати емоції у взаємовідносинах з іншими людьми, будувати довірливі відносини;
 • виявляти конфлікти та знаходити шляхи їх вирішення;
 • приймати позицію підтримки колективного інтелекту та залучати свою команду;
 • використовувати колективний інтелект як командний спосіб прийняття рішень;
 • розпізнавати, виявляти та аналізувати фактори впливу на побудову роботи з людьми, заохочення командної роботи, ефективну комунікацію, управління змінами та сприяння їм;
 • оцінювати фактори успіху та спротиву змінам для забезпечення успішності реалізації проєкту.

НАВИЧКИ:

 • самоаналізу;
 • управління людьми;
 • ефективної комунікації;
 • роботи в команді;
 • управління змінами;
 • управління емоціями;
 • ведення переговорів;
 • стратегічного планування та мислення.