Загальні короткострокові програми

Повернутися

Інтеграція гендерного підходу у місцеві політики, плани та бюджети

Тривалість:
чотири дні впродовж тижня в режимі реального часу / або два дні впродовж тижня очно
Обсяг програми:
0,67 кредит ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
дистанційна / або очна (денна)
Дати початку:
12 Квітня 2021
26 Квітня 2021
31 Травня 2021
14 Червня 2021
22 Червня 2021
Керівник програми:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Розвиток професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації гендерної політики, методів та практики  включення гендерного компоненту у роботу посадових осіб місцевого самоврядування та врахування гендерного підходу при розробці, прийнятті, реалізації та оцінці рішень.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • знання законодавства у сфері реалізації державної гендерної політики;
 • компетентності з підготовки стратегій та програм;
 • компетентності з управління місцевими фінансами;
 • громадянські компетентності.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Основні поняття у сфері гендерної рівності. Можливості для жінок і чоловіків в умовах децентралізації: питання рівності та справедливості
Тема 2. Міжнародні стандарти та національне законодавство реалізації гендерної політики
Тема 3. Гендерний підхід до управління як стратегія розвитку. Комплексний гендерний підхід
Тема 4. Гендерний аналіз – основа комплексного  гендерного підходу
Тема 5. Запровадження гендерного підходу в роботу ОМС: основні кроки
Підсумковий контроль результатів навчання

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями. Після підтвердження заявки щодо участі у навчальному заході, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчанні.

Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

Навчання в синхронному режимі (режимі реального часу) надається доступ до вебкабінету відео-конференції у ZOOM.

Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

 1. Наявність відеокарти та камери.
 2. Наявність мікрофону.
 3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • законодавства та напрямів реалізації державної гендерної політики;
 • міжнародних зобов’язань та стандартів у сфері реалізації гендерної політики, у тому числі стандартів Ради Європи;
 • національного механізму реалізації політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в Україні;
 • повноважень органів місцевого самоврядування у реалізації гендерної політики;
 • застосування гендерного підходу у стратегічних документах громади та в процесі управління громадою.

УМІННЯ:

 • орієнтуватися в основних гендерних проблемах українського суспільства в цілому та в ситуаціях гендерної нерівності, факторах й умовах, що їх викликають;
 • вирізняти гендерні проблеми та інтереси різних груп та враховувати їх при розробці, реалізації та оцінці програм, проєктів, бюджетів;
 • застосовувати комплексний гендерний підхід під час розробки, впровадження та оцінки політик.

НАВИЧКИ:

 • застосовування методи гендерного аналізу в процесі підготовки (оформлені) пропозицій та рішень;
 • включення гендерні показники та дані розподілені за статтю в процесі підготовки, реалізації, моніторингу та оцінки програм та рішень;
 • встановлення проявів гендерної дискримінації, сексизму, гендерно зумовленого насильства, визначення способів реагування на такі факти з метою їх мінімізації та подолання негативних наслідків.