Загальні короткострокові програми

Повернутися

Інтеграція гендерного підходу під час розроблення нормативно-правових актів

Тривалість:
два дні впродовж тижня в режимі реального часу
Обсяг програми:
0,33 кредиту ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС- безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення рівня обізнаності державних службовців про основи ґендерної політики, напрямів реалізації державної ґендерної політики в Україні, а також отримання знань щодо інтеграції принципів забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків при розробці нормативно-правових актів

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Ґендерна рівність в Україні.
Тема 2. Ґендерний аналіз плюс (GBA+).
Тема 3. Інструкція щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів.
Тема 4. Практичне застосування Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів (робота в групах).

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

Державних службовців категорії «Б» та «В»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

українського законодавства та міжнародних зобов’язань України у сфері забезпечення ґендерної рівності;
державного механізму забезпечення ґендерної рівності;
понятійного апарату у сфері ґендерної політики;
основних етапів проведення ґендерного аналізу та застосування ґендерного підходу

УМІННЯ:

аналізувати інформацію про становище жінок і чоловіків, а також практичні та стратегічні ґендерні потреби;
виявляти ґендерні особливості проблеми, на розв’язання якої спрямовується нормативно-правовий акт;аналізувати можливі варіанти розв’язання проблеми, для усунення якої розробляється нормативно-правовий акт та визначати оптимальний варіант розв’язання проблеми

НАВИЧКИ:

застосування комплексного ґендерного підходу під час розроблення та
впровадження державної ґендерної політики;
застосування норм чинного законодавства у сфері забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у практичній діяльності