Загальні короткострокові програми

Повернутися

Інноваційні технології управління персоналом

Тривалість:
п’ять днів протягом двох тижнів
Обсяг програми:
0,47 кредиту ЄКТС
Вартість програми:
_______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС – безкоштовно
Місце проведення:
Вебкабінет, доступ до якого надається при реєстрації (зарахуванні) на навчання
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
24 Січня 2022
4 Квітня 2022
27 Червня 2022
Керівник програми:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування Центру професійного розвитку публічних службовців тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, 044-223-49-26, 044-223-49-27, 044-455-05-73; електронна адреса: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення рівня професійної компетентності керівників підрозділів управління персоналом, керівників інших структурних підрозділів в організації ефективної системи менеджменту персоналу в державному органі / органі місцевого самоврядування.

Розвиток знань і вмінь із застосування професійних технологій управління персоналом,  підвищення рівня спроможності виконувати основні функції з управління персоналом у ситуаціях змін, криз, невизначеностей, розвиток професійної компетентності організовувати колективну роботу за умови тотальної невизначеності зовнішнього середовища.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 • Тема 1. Стратегічні аспекти управління персоналом
 • Тема 2. Планування роботи колективу та постановка завдань в умовах змін, криз, невизначеностей
 • Тема 3. Контроль за виконанням завдань та оцінювання результатів у форматі віддаленої роботи
 • Тема 4. Особливості мотивації та стимулювання персоналу в режимі онлайн
 • Тема 5. Управління змінами: підтримка соціально-психологічного клімату та залученості персоналу під час криз та реформ

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

Державних службовців центральних органів виконавчої влади (категорії «Б») та органів місцевого самоврядування (категорії I – IV)

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • особливості та переваги застосування стратегічного підходу до управління персоналом;
 • ієрархію планів роботи та принципи розстановки пріоритетів;
 •  особливості розстановки пріоритетів при плануванні в умовах невизначеності та кризи;
 • особливості контролю та оцінювання ефективності  виконання завдань в умовах віддаленої роботи;
 • сутність і взаємозв’язок механізмів мотивації та стимулювання персоналу;
 • різноманіття форм та методів негрошового стимулювання персоналу;
 • особливості стимулювання персоналу в умовах невизначеності та кризи;
 • логіку управління змінами та конфліктами;
 • можливості підтримки соціально-психологічного клімату та залученості персоналу в умовах віддаленої роботи;

ВМІННЯ:

 • організовувати / брати участь у проведенні SWOT-аналізу;
 • проводити об’єктивну діагностику мотиваційних орієнтацій співробітників для ефективного стимулювання;
 • застосовувати технології грамотної постановки завдань, планування роботи  та оцінювання ефективності їх виконання;
 • розробляти ключові елементи стратегії розвитку системи управління персоналом;
 • застосовувати SMART-критерії та КРІ для чіткої постановки завдань і оцінювання конкретних результатів їх виконання;
 • використовувати комунікаційні прийоми для підтримки залученості персоналу в умовах віддаленої роботи

НАВИЧКИ:

 • ефективно працювати з інформацією (аналізувати, створювати, узагальнювати, презентувати);
 • ефективно комунікувати з членами групи для розробки спільних продуктів;
 • розробляти цілі та завдання професійної діяльності відповідно до SMART-критерїів;
 • розробляти цілі та завдання професійної діяльності ;
 • планувати та організовувати конструктивну командну роботу, націлену на результат