Загальні короткострокові програми

Повернутися

Доступ до публічної інформації

Тривалість:
п’ять днів упродовж тижня
Обсяг програми:
0,47 кредиту ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС- безкоштовно
Місце проведення:
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
17 Січня 2022
28 Лютого 2022
11 Квітня 2022
18 Квітня 2022
26 Квітня 2022
Керівник програми:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування Центру професійного розвитку публічних службовців тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, 044-223-49-26, 044-223-49-27, 044-455-05-73; електронна адреса: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців у забезпеченні доступу громадян до публічної інформації, розвиток умінь і навичок щодо розкриття публічної інформації, із виокремленням із неї службової та конфіденційної, з дотриманням права особи на захист персональних даних.

Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • комунікація та взаємодія;
 • робота з інформацією

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Під час вебінарів  розглядатимуться питання:

 • Інформаційне суспільство та інформатизація, конституційно – правові засади реалізації права громадян на отримання інформації
 • Визначення публічної інформації. Види інформації з обмеженим доступом: службова, конфіденційна, таємна
 • Підстави для обмеження доступу до публічної інформації. Трискладовий тест, визначення суспільно необхідної інформації
 • Опрацювання інформації для опублікування на вебсайті органу влади, відкриті дані
 • Оцінювання і самооцінювання ефективності забезпечення електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорій «Б», «В» та посадові особи місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

Знання:

 •  конституційно-правових засад реалізації права громадян на отримання інформації;
 •  класифікації видів інформації та її джерела;
 •  організаційно-правових основ забезпечення інформаційної безпеки та безпеки у сфері захисту персональних даних;
 •  особливостей здійснення інформаційної політики у країнах Європи;
 •  законодавства у сфері доступу до публічної інформації, відкритих даних та захисту персональних даних.

Уміння:

 • застосування законодавства щодо порядку отримання інформації;
 • застосування правових методів попередження та припинення порушень законодавства про отримання та передачу інформації;
 • визначення правомочності суб’єктів на отримання або передачу інформації;
 • застосування трискладового тесту для розкриття інформації;
 • розрізнення публічної інформації за категоріями (відкрита, інформація з обмеженим доступом: службова, конфіденційна, таємна).

 Навички:

 • ефективної роботи з інформацією (аналізу, створення, узагальнення, презентування);
 •  ефективної комунікації в онлайн режимі.