Спеціальні короткострокові програми

Повернутися

Деякі питання взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству у зв’язку із вчиненням домашнього насильства стосовно дітей та за участю дітей

Тривалість:
5 днів
Обсяг програми:
30 годин (1 кредит ECTS), в тому числі: аудиторні заняття − 24 год. (0,79 кредиту ECTS); самостійна підготовка – 6 годин (0,21 кредиту ECTS)
Вартість програми:
державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування сфери соціального захисту населення – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул. Шепелєва, 3-А відділ організації навчання Центру розвитку місцевого самоврядування Української школи урядування
Форма навчання:
дистанційна в режимі реального часу
Дати початку:
Керівник програми:
Живага Наталія Михайлівна
e-mail: nzhyvaga@hs.gov.ua
(044) 455-05-75
(044) 223-49-21

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

 • оновити й структурувати професійно важливі знання у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
 • поглиблення принципів та підходів надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства – вимоги Стамбульської конвенції;
 • пошук інструментів та методів налагодження ефективної взаємодії з уповноваженими підрозділами органів Національної поліції у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 • нормативно-правове забезпечення діяльності структурних підрозділів, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України з питань перегляду існуючої в Україні законодавчої бази з питань взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству у зв’язку із вчиненням домашнього насильства стосовно дітей та за участю дітей;
 • основні напрямки забезпечення формування та реалізації державної політики з перегляду існуючої в Україні законодавчої бази з питань взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
 • застосування державних соціальних стандартів і нормативів та нормативів фінансового забезпечення з практичної реалізації запобігання та протидії домашньому насильству;
 • практична імплементація норм законодавчих актів  соціального захисту населення та перегляду існуючої в Україні законодавчої бази взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству у зв’язку із вчиненням домашнього насильства стосовно дітей та за участю дітей.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (фахівці структурних підрозділів, відповідальних за запобігання та протидію домашньому насильству та насильству з ознакою статі обласних і Київської міської державних адміністрації)

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • розв’язку проблем домашнього насильства;
 • законодавчих ініціатив щодо запобігання та протидії домашньому насильству;
 • основ положення Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція);
 • принципів та підходів надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства – вимоги Стамбульської конвенції;
 • мінімальних стандартів надання допомоги постраждалим від домашнього насильства.

ВМІННЯ:

 • застосовувати на практиці положення нормативно-правових актів, які регламентують питання запобігання та протидії домашньому насильству ;
 • виявляти людей, які постраждали від домашнього насильства;
 • використовувати практичні реалізації роботи в сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
 • надавати реальну допомогу людям, які постраждали від домашнього насильства.

НАВИЧКИ:

 • застосування законодавчих ініціатив у сфері запобігання та протидію домашньому насильству;
 • упорядкування принципів та підходів надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства – вимоги Стамбульської конвенції;
 • визначення підходів до налагодження ефективної взаємодії з уповноваженими підрозділами органів Національної поліції у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.