Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Програма підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «В» (протягом року з дня їx призначення на посаду)

Тривалість:
дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – протягом одного тижня
Обсяг програми:
2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС- безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Центр професійного розвитку публічних службовців УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
30 Травня 2022
6 Червня 2022
4 Липня 2022
5 Вересня 2022
19 Вересня 2022
Керівник програми:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування Центру професійного розвитку публічних службовців тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, 044-223-49-26, 044-223-49-27, 044-455-05-73; електронна адреса: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у сферу і середовище державної служби. Поглиблення й розширення розуміння учасниками навчання системи державного управління та власної ролі в ньому; посилення професійної самоідентифікації та розвиток наскрізних професійних компетентностей щодо ефективного виконання місії державного службовця. Зменшення ступеня спротиву змінам, інноваціям, розвиток гнучкості й адаптивності, мотивації

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • знання законодавства з питань державної служби;
 • виконання на високому рівні поставлених завдань;
 • знання у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • знання про права, свободи та обов’язки людини і громадянина;
 • засади запобігання та протидії дискримінації.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ:

Обов’язкові модулі програми

 • Модуль 1. Державним службовцям про державну службу – платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+GS101+2020_T3/about
 • Модуль 2. Безбар’єрність на державній службі – національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта» https://osvita.diia.gov.ua/courses/barrier-free-government
 • Модуль 3. Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці – платформа Moodle USG https://moodle.hs.gov.ua/course/view.php?id=94
 • Модуль 4. Культура ділового спілкування – у режимі реального часу у ZOOM

Вибіркові модулі програми (не менше 0,67 кредиту ЄКТС)

 • Модуль 5. Державна служба в Україні. Правовий статус державного службовця (0,67 кредиту ЄКТС) – у режимі реального часу у ZOOM
 • Модуль 6. Загальна адміністративна процедура (0,33 кредиту ЄКТС) – освітня онлайн-платформа «Zrozumilo» https://zrozumilo.in.ua/search-courses/
 • Модуль 7. Захист персональних даних (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra) https://study.ed-era.com/uk/courses/course/372
 • Модуль 8. Доступ до публічної інформації (0,33 кредиту ЄКТС) – національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта» https://osvita.diia.gov.ua/courses/access-to-public-information
 • Модуль 9. Побудова кар’єри (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа студії онлайн-освіти ВУМ online https://vumonline.ua/course/career-building
 • Модуль 10. Персональна ефективність (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва https://eduhub.in.ua/courses/kurs-3-personalna-efektivnist

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

 1. Подати заявку на Порталі управління знаннями. Далі, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчання.  

Звертаємо Вашу увагу, що Портал управління знаннями приймає заявки в обмеженій кількості в залежності від наявності вільних місць. У разі не заповнення Google анкети протягом двох діб заявка буде відхилена провайдером для надання можливості іншим бажаючим подати заявку на вказану програму. Реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

 1. Отримати сертифікати про проходження дистанційної частини курсу за обов’язковими Модулями 1 – 3 та надіслати їх до УШУ у термін, зазначений у листі-запрошенні.
 2. Пройти опитування щодо варіативної частини курсу. За вибірковими модулями необхідно набрати 0,67 кредиту ЄКТС – це або Модуль 5 у режимі реального часу, або будь-які два дистанційні курси із запропонованих вибіркових Модулів 6 – 10 (надати ці 2 сертифікати УШУ).
 1. Після завершення дистанційної асинхронної частини курсу надається доступ до вебкабінету сервісу Zoom для участі у вебінарах у режимі реального часу: обов’язковий Модуль 4 (та вибірковий Модуль 5, якщо був такий вибір).

Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

 1. Наявність відеокарти та камери.
 2. Наявність мікрофону.
 3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

вперше призначених на посади державної служби державних службовців категорії «В» (протягом року з дня ïx призначення на посаду)

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

Знання:

 • значення місії та цінностей державного органу, актуальних тенденцій розвитку законодавства про державну службу та нагальних напрямів реформування;
 • законодавства щодо протидії дискримінації, насильству та сексуальним домаганням, основних механізмів захисту прав людини, недискримінації та принципів безбар’єрністі;
 • основ правового регулювання адміністративної процедури;
 • нормативних основ роботи з інформацією та з документами, основ забезпечення безпеки обробки персональних даних;
 • загальної концепції тайм-менеджменту

Уміння:

 • планувати свою роботу у зв’язку з планами роботи відділу та стратегічними цілями державного органу;
 • використовувати існуючі інструменти для захисту власних прав та прав інших людей для створення сприятливого, недискримінаційного та комфортного робочого середовища;
 • розробляти проєкти аналітичних, розпорядчих документів та нормативно-правових актів;
 • застосування існуючих правових та організаційних інструментів попередження та припинення порушень законодавства про отримання та передачу інформації, а також для захисту персональних даних;
 • розробляти власну стратегію підвищення ефективності розподілу та використання часу для підвищення рівня власної продуктивності праці

Навички:

 • коригування дій з метою підвищення результативності та оптимізації використання часу в робочому просторі;
 • застосування інструментів правового регулювання у сфері державної служби;
 • уникнення дискримінаційних практик у професійній діяльності;
 • уникнення порушень прав людини і громадянина під час обробки та захисту їх персональних даних;
 • ефективної роботи з інформацією (аналізу, створення, узагальнення, презентування)