Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Державним службовцям про державну службу (для вперше призначених на посади державної служби категорії «В»)

Тривалість:
дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – два дні по чотири години
Обсяг програми:
2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС- безкоштовно
Місце проведення:
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
1 Лютого 2022
9 Березня 2022
28 Березня 2022
18 Квітня 2022
9 Травня 2022
Керівник програми:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування Центру професійного розвитку публічних службовців тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, 044-223-49-26, 044-223-49-27, 044-455-05-73; електронна адреса: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у сферу і середовище державної служби.

Поглиблення й розширення розуміння учасниками навчання системи державного управління та власної ролі в ньому; посилення професійної самоідентифікації та розвиток наскрізних професійних компетентностей щодо ефективного виконання місії державного службовця. Підвищення рівня компетентності в ефективній реалізації професійної діяльності державного службовця, в комунікаціях, організації командної співпраці, роботі з інформацією, прийнятті ефективних рішень. Зменшення ступеня спротиву змінам та інноваціям, розвиток гнучкості й адаптивності, мотивації та здатності сприйняття і сприяння провадженню реформ.

Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • знання законодавства з питань державної служби;
 • виконання на високому рівні поставлених завдань;
 • командна робота та взаємодія;
 • знання у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ:

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

1. Пройти реєстрацію на сайті Української школи урядування та на Порталі управління знаннями.

Після підтвердження на Порталі управління знаннями заявки щодо  участі у навчальному заході, Вам буде надіслано на вказану електронну пошту лист з посиланням на Google анкету, яку необхідно обов’язково заповнити, що є  підтвердженням Вашої участі у навчанні.

2. Отримати сертифікати про проходження дистанційної частини курсу, що є передумовою допуску до дистанційної частини курсу  в режимі реального часу:

Обов’язкові модулі програми:
Модуль 1. Цінності, смисли та місія державного службовця
Модуль 2. Належне врядування у публічному секторі
Модуль 3. Правове регулювання державної служби в Україні
Модуль 4. Доброчесність на державній службі
Модуль 5. Технології ефективної професійної діяльності на державній службі
Модуль 6. Державні службовці як носії змін і реформ у системі державного управління  

Обов’язкові Модулі програми представлені курсом платформи масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+GS101+2020_T3/about

Вибіркові модулі програми:
Модуль 9. Взаємодія органів державної влади з громадськістю (0,64 ЄКТС)
платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IAP101+2019_T3/about
Модуль 10. Навички діалогу та медіації для потреб публічної служби  (0,64 ЄКТС)
платформа EdEra – студія онлайн освіти: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:OSCE_EDERA+Med_101+2020/about
Модуль 11. Побудова кар’єри. (0,64 ЄКТС)
платформа студії онлайн-освіти ВУМ online, Відкритий Університет Майдану: https://vumonline.ua/course/career-building;
Модуль 12. Емоційний інтелект (0,32 ЄКТС)
платформа студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва: https://eduhub.in.ua/courses/emociyniy-intelekt
Модуль 13. Персональна ефективність (0,32 ЄКТС)
платформа студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва: https://eduhub.in.ua/courses/kurs-3-personalna-efektivnist

– за вибірковими модулями отримати не менше 0,64 кредиту  ЄКТС

3. За умови проходження дистанційного навчання у віддаленому режим та отримання сертифікатів надається доступ до  веб-кімнат в режимі реального часу.

Модуль 7. Гендерний підхід в державному управління
Модуль 8. Культура ділового спілкування

Звертаємо вашу увагу, що генерація сертифікату за результатами дистанційного навчання на платформі масових відкритих курсів може займати декілька днів. Прохання це врахувати під час проходження дистанційного навчання з метою вчасного отримання сертифікату.

Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

 1. Наявність відео карти та камери
 2. Наявність мікрофону
 3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

вперше призначених на посади державної служби державні службовці категорії «В»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

Знання:

 • актуальних тенденцій розвитку законодавства про державну службу та нагальних напрямів реформування;
 • значення місії та цінностей державного органу як системотворчих для професійної діяльності кожного державного службовця;
 • зв’язку власної професійної діяльності за посадою зі стратегічними цілями державного органу та з планами роботи відділу;
 • нормативних основ роботи з інформацією та з документами;
 • принципів ефективної комунікації та прийняття ефективних рішень

Уміння:

 • експлікувати основні професійних зобов’язань та смислу Присяги державного службовця до виконання власної роботи;
 • проводити діагностування комунікативних здібностей, стилів поведінки у конфліктних ситуаціях;
 • планувати свою роботу у зв’язку з планами роботи відділу та стратегічними цілями державного органу;
 • розробляти проекти аналітичних , розпорядчих документів та нормативно-правових актів;
 • застосовувати техніки ефективної розробки , аналізу та оцінювання альтернатив рішень;
 • організовувати/брати активну участь у командній взаємодії, орієнтованій на співпрацю. 

Навички:

 • виявлення змін і коригування дій з метою підвищення результативності;
 • підготовки та виступу перед колегами (громадянами) на робочих нарадах, семінарах та інших заходах;
 • вибудовування ефективних комунікацій з широкою цільовою аудиторією у різних умовах взаємодії;
 • своєчасного виявлення та попередження проблемних ситуацій, які можуть призвести до конфлікту між членами команди;
 • ефективної роботи з інформацією та участі у розробленні ефективних рішень.