Загальні короткострокові програми

Повернутися

Державна політика у сфері детінізації доходів

Тривалість:
до 2-х тижнів в асинхронному режимі та 2 дні дистанційно в режимі реального часу)
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
для державних службовців та посадових осіб ОМС – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул. Шепелєва 3-а
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
9 Травня 2022
16 Травня 2022
Керівник програми:
Центр розвитку місцевого самоврядування
063 3857659
e-mail: pon220a.usg@gmail.com

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Формування системи знань щодо державної політики у сфері детінізації доходів та ознайомлення зі стратегічними питаннями управління процесами детінізації доходів, напрямами їх реалізації.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Навчання здійснюється дистанційно на базі навчальної платформи MOODLE до 2-х тижнів в асинхронному режимі та 2 дні дистанційно в режимі реального часу, яке включає  проведення інтерактивних лекцій-презентацій, поточне та підсумкове тестування, самостійне вивчення відповідної нормативно-правової бази.

Назви тем:

 • Тема 1. Тінізація економіки: можливості та загрози.
 • Тема 2. Детінізація економіки.
 • Тема 3. Детінізація доходів.
 • Тема 4. Світовий досвід детінізації доходів.
 • Тема 5. Детінізація доходів в Україні як умова економічної безпеки.
 • Тема 6. Стратегічне управління процесами детінізації доходів.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б», «В»; посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • сутності та ключових факторів тінізації економіки;
 • основних показників вимірювання рівня тінізації економіки;
 • причин виникнення каналів тінізації національної економіки;
 • причин виникнення каналів тінізації національної економіки

УМІННЯ:

 • визначати корупційну складову у сфері детінізації доходів;
 • формулювати основні фактори детінізації економіки;
 • використовувати досвід країн Європейського Союзу у сфері детінізації доходів;
 • аналізувати стан, основні тенденції та особливості детінізації доходів в Україні.

НАВИЧКИ:

 • оцінювання рівня ефективності використання BSC-designer, SWOT-аналізу та PEST-аналізу при управлінні процесами детінізації доходів;
 • здійснення стратегічного управління процесами детінізації доходів на підставі використання збалансованої системи показників.