Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Цілі сталого розвитку для публічних службовців (для державних службовців підкатегорії Б3 категорії «Б»)

Тривалість:
Дистанційно в асинхронному режимі – чотири тижні, синхронному режимі (режимі реального часу) - п’ять днів протягом тижня (надається доступ до вебкабінету).
Обсяг програми:
2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
_______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС – безкоштовно.
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
15 Лютого 2021
1 Березня 2021
15 Березня 2021
29 Березня 2021
5 Травня 2021
27 Вересня 2021
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику сталого розвитку територій через розбудову ефективного багаторівневого врядування в Україні на основі партнерської взаємодії задля досягнення Цілей сталого розвитку.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

знання законодавства, засад і принципів державної політики у сфері забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку в Україні; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; впровадження і сприйняття змін; робота з інформацією та технічні навички.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тривалість програми:

Дистанційно в асинхронному режимі – чотири тижні – пройти курс «Як діяти далі: Державним службовцям про сталий розвиток» на платформі масових відкритих курсів Prometheus https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SDG101+2020_T2/about .
Звертаємо вашу увагу, що генерація сертифікату за результатами дистанційного навчання на платформі масових відкритих курсів може займати декілька днів. Прохання це врахувати під час проходження дистанційного навчання з метою вчасного отримання сертифікату.
Сертифікат, отриманий за результатами дистанційного навчання на платформі масових відкритих курсів Prometheus, необхідно направити на електронну пошту Української школи урядування не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до завершення дистанційного навчання в асинхронному режимі.
Наступний етап навчання – дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – п’ять днів протягом тижня (надається доступ до вебкабінету).

Структура програми:

 • Модуль 1. Цілі сталого розвитку на національному рівні
 • Модуль 2. Цілі сталого розвитку на регіональному рівні
 • Модуль 3. Цілі сталого розвитку на місцевому рівні
 • Модуль 4. Цілі сталого розвитку в системі багаторівневого врядування
 • Модуль 5. Інструменти імплементації Цілей сталого розвитку в умовах невизначеності
 • Модуль 6. Інструменти імплементації публічної політики сталого розвитку.

Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:
1. Наявність відеокарти та камери.
2. Наявність мікрофону.
3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:
Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями та на сайті Української школи урядування.
Після підтвердження на Порталі управління знаннями заявки щодо участі у навчальному заході, Вам буде надіслано на вказану Вашу електронну пошту лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є підтвердженням Вашої участі у навчанні.
Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

для державних службовців підкатегорії  Б3  категорії «Б»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • нормативно-правової бази, механізмів та інструментів щодо реалізації Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року;
 • глобальних тенденцій та кращих практик в процесі досягнення Цілей сталого розвитку;
 • адаптованих для України Цілей сталого розвитку (завдань та індикаторів), особливостей інституційного забезпечення їх досягнення на різних рівнях публічного управління в Україні

УМІННЯ:

 • вибирати сучасні інструменти для реалізації публічної політики сталого розвитку територій у системі багаторівневого врядування;
 • розробляти на основі інноваційних підходів стратегію та конкретні проєкти сталого розвитку для відповідної території шляхом партнерства публічної влади, бізнесу та громадськості;
 • визначати напрями, завдання і заходи щодо налагодження вертикальної і горизонтальної взаємодії у процесі розв’язання конкретних проблем задля сталого розвитку територій;
 • оцінювати та проводити моніторинг досягнення цілей сталого розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях

НАВИЧКИ:

 • застосування сучасних інструментів для реалізації публічної політики сталого розвитку