Спеціальні короткострокові програми

Повернутися

Бюджетно-податкова політика сучасної держави та напрями її реалізації

Тривалість:
5 днів протягом 1 тижня (4 дні навчання дистанційно в асинхронному режимі та 1 день дистанційно в режимі реального часу)
Обсяг програми:
0,8 кредиту ЄКТС
Вартість програми:
безкоштовно для державних службовців категорії «Б», «В»; працівників органів Державної податкової служби України
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
2 Травня 2022
12 Вересня 2022
19 Вересня 2022
3 Жовтня 2022
Керівник програми:
тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, 044-223-49-26, 044-223-49-27, 044-455-05-73; електронна адреса: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Формування професійних компетентностей фахівців органів Державної податкової служби України та здобуття практичних вмінь та навичок з питань бюджетно-податкової політики сучасної держави та напрямів її реалізації.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Короткий опис змісту програми:
Навчання здійснюється дистанційно на базі навчальної платформи MOODLE п’ять днів протягом 1 тижня, яке включає проведення інтерактивних лекцій-презентацій, поточне та підсумкове тестування, самостійне вивчення відповідної нормативно-правової бази.

Назви тем:
Тема 1. Бюджетна система України та її побудова.
Тема 2. Податки як джерело формування доходів бюджету. Податкова політика держави.
Тема 3. Завдання органів Державної податкової служби України щодо реалізації бюджетно-податкової політики держави.
Тема 4. Інструменти реалізації бюджетно-податкової політики в Україні.
Тема 5. Вплив правопорушень на реалізацію бюджетно-податкової політики держави та заходи з їх усунення. Корупційні правопорушення.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б», «В»; працівників органів Державної податкової служби України

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

ЗНАННЯ:

• бюджетної системи та бюджетного устрою, принципів побудови бюджетної системи України;
• сутності системи податкового законодавства та принципів формування податкової політики;
• причин виникнення податкових правопорушень, їх впливу на реалізацію бюджетно-податкової політики держави та основних напрямів державної антикорупційної політики в Україні.

УМІННЯ:

• визначати напрями податкової політики та її пріоритети, оцінювати її ефективність;
• формулювати основні стратегічні цілі розвитку ДПС України, завдання та принципи діяльності органів податкової служби України;
• застосовувати принципи побудови бюджетної системи та повноваження учасників бюджетного процесу під час виконання своєї професійної діяльності;
• використовувати інструменти реалізації бюджетно-податкової політики.

НАВИЧКИ:

• оцінювання ефективності бюджетно-податкової системи, принципів формування податкової політики та сутності методів боротьби з податковими правопорушеннями;
• практичного застосування інструментів реалізації бюджетно-податкової політики в Україні з метою ефективного забезпечення своєчасних надходжень до бюджету задля економічного та соціального добробуту країни.