Загальні короткострокові програми

Повернутися

Актуальні питання реалізації законодавства про державну службу

Тривалість:
два дні протягом тижня
Обсяг програми:
0,33 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС- безкоштовно
Місце проведення:
Вебкабінет, доступ до якого надається при реєстрації (зарахуванні) на навчання
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
9 Лютого 2022
13 Квітня 2022
21 Квітня 2022
Керівник програми:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування Центру професійного розвитку публічних службовців тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, 044-223-49-26, 044-223-49-27, 044-455-05-73; електронна адреса: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Поглиблення  та систематизація знань щодо реалізації законодавства про державну службу зі змінами та доповненнями, формування здатності до самостійного оцінювання ступеню відповідності займаній посаді та рівня професіоналізму у реалізації завдань в сфері державної служби

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

  • Тема 1. Новели у законодавстві про державну службу.
  • Тема 2. Правові засади організації і методики проведення актуальних  нормативних процедур на державній службі (конкурсний відбір, щорічне оцінювання результатів діяльності державних службовців, підвищення кваліфікації, присвоєння рангів, службові відрядження, складання індивідуальних програм розвитку та інше).
  • Тема 3. Організаційно-діяльнісні зміни в проходженні державної служби.
  • Тема 4. Законодавчі засади запобігання та виявлення корупції на державній службі. Практичні аспекти протидії корупції. Електронне декларування державних службовців.

Реєстрація

 

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б» та «В»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

  • правових аспектів реалізації законодавства про державну службу;
  • основних механізмів правового регулювання різних напрямів діяльності державного службовця

ВМІННЯ:

  • застосовувати норми та положення законодавства в процесі реалізації службових відносин;
  • вдосконалення індивідуального професійного рівня шляхом підвищення правової грамотності і правосвідомості

НАВИЧКИ:

  • ефективного застосування інструментів правового регулювання у сфері державної служби;
  • практичного застосування результатів оцінки професійної діяльності державного службовця