Программа обучения

✅ Центр вивчення офіційних мов Європейського Союзу

Мета: підвищення рівня володіння публічними службовцями іноземною (англійською, французькою) мовою як засобом комунікації та набуття фаховоспрямованої іншомовної компетенції для успішного виконання професійної діяльності.

Завдання:

1. Переформатування існуючих програм підвищення кваліфікації державних службовців «Іноземна мова в публічному адмініструванні (англійська і французька)». Скорочення періоду проходження програм до 6-12 місяців.

2. Впровадження іноваційних методів вивчення іноземної мови (воркшопи, speak club, вивчення мови за допомогою переглядів кінострічок, документальних фільмів, Інтернет-ресурсів, іншомовних відкритих лекцій публічних осіб, соціальних проєктів, тощо).

3. Забезпечення підвищення рівня знань іноземної мови державними службовцями у співпраці з Education First (EF).

4. Забезпечення умов для підвищення рівня знань іноземної мови слухачами за один рік на один рівень (від А2 до В1 та від В1 до В2) в рамках нової програми.

5. Організація міжнародних заходів для розміщення можливостей спілкування публічних службовців з носіями іноземної мови (англійської, французької) з питань професійної діяльності за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Телефон

+38 044 223 49 20

E-mail: language.stady_centre@hs.gov.ua

Навчальні курси