Центр професійного розвитку публічних службовців

Основні завдання Центру:

  • провадження освітньої діяльності у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування;
  • впровадження єдиних підходів до змісту, форм та методів підвищення кваліфікації з дотриманням принципу ґендерної рівності та недискримінації під час професійного навчання;
  • методичне забезпечення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «А», що проводиться Комісією з питань вищого корпусу державної служби;
  • надання консультаційних, експертних та інформаційних послуг органам державної влади та місцевого самоврядування, закладам післядипломної освіти, юридичним особам всіх форм власності з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

Структура Центру

Структурний підрозділ Посада Прізвище, імя, по-батькові Контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти)
  керівник Центру ІЩЕНКО Тетяна Михайлівна  455-05-72, tishchenko@hs.gov.ua
  заступник  керівника Центру ШУЛЬГА Валерій Васильович 455-05-72, vshulga@hs.gov.ua
  заступник  керівника Центру ГРИНЬКО-ГУЗЕВСЬКА Алла Володимирівна 455-47-24, 223-49-10, 223-49-20, agrinko@hs.gov.ua
  заступник  керівника Центру КОСТЮЧЕНКО Ірина Анатоліївна 455-05-72, kostuchenko@hs.gov.ua
Відділ розроблення  та забезпечення програм підвищення кваліфікації начальник відділу ГОНЮКОВА Лілія Василівна 455-05-72, lhoniukova@hs.gov.ua
  заступник начальника відділу ДОЛГИЙ Олександр Олександрович 455-05-72, odolgyi@hs.gov.ua
  заступник начальника відділу СИДОРКО Наталія Леонідівна 455-05-72 nsydorko@hs.gov.ua
Відділ організації та забезпечення навчання начальник відділу ДУБОВИК Наталія Володимирівна 223-49-26, 223-49-30, ndubovik@hs.gov.ua
  заступник начальника відділу САТИР Інна Віталіївна 223-49-26, 223-49-30, isatyr@hs.gov.ua
Відділ аналізу потреб та планування начальник відділу ХАТКОВА Надія Іванівна 455-05-72, nhatkova@hs.gov.ua
Відділ розроблення та забезпечення програм навчання державній мові начальник відділу ВЕРЗУН Вікторія Петрівна 223-49-28, vverzun@hs.gov.ua
  заступник начальника відділу    
Відділ розроблення та забезпечення програм навчання іноземним мовам начальник відділу ЮШКЕВИЧ Віра Ігорівна 455-05-72, vyushkevich@hs.gov.ua
  заступник начальника відділу ШУЛЬГА Лариса Петрівна 455-05-72, lshulga@hs.gov.ua
Відділ розроблення програм та забезпечення навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування начальник відділу    

 

Центр забезпечує виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації публічних службовців за загальними професійними (сертифікатними) та загальними короткостроковими програмами.