Європейську ідентичність і незворотність європейського курсу нашої країни закріплено на рівні Конституції.  То ж кожен крок у цьому напрямку потребує потужної комунікації як всередині України, так і з державами-членами ЄС.

Європейська інтеграція охоплює багато аспектів, таких як політика, економіка, право, культура та безпека. І з огляду на це актуальним є посилення інституційної спроможності та кадрового потенціалу публічних службовців, відповідальних за виконання завдань у сфері європейської інтеграції.

Для збагачення словникового запасу, удосконалення та збагачення переговорної тематики  фахівцями  Вищої школи та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу створено Англо-український онлайн словник з питань європейської інтеграції.

Цей цінний ресурс з ключовими термінами та поняттями буде корисним для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться темою євроінтеграції та прагне удосконалити рівень володіння англійською мовою.

Словник створений  за тематичними розділами права ЄС та  щотижня поповнюватиметься щонайменше 100 нових слів та словосполучень.

Цей ресурс сприятиме розумінню термінології, підвищенню обізнаності кожного публічного службовця про євроінтеграцію та допоможе ефективніше комунікувати та співпрацювати з європейськими партнерами.

Інституції ЄС

Європейський Парламент European Parliament
Європейський Парламент European Parliament
Європейська рада European Council
Рада Європейського Союзу Council of the European Union
Європейська Комісія European Commission
Суд Європейського Союзу Court of Justice of the European Union
Суд аудиторів European Court of Auditors
Європейський центральний банк European Central Bank
Європейська служба зовнішніх справ European External Action Service
Європейський економічно-соціальний комітет European Economic and Social Committee
Європейський комітет регіонів European Committee of the Regions
Європейський інвестиційний банк European Investment Bank
Європейський омбудсмен European Ombudsman
Європейський інспектор з питань захисту даних European Data Protection Supervisor
Європейська рада з питань захисту даних European Data Protection Board
Європейське агентство з безпеки та гігієни праці European Agency for Safety and Health at Work
Європейський центр розвитку професійної освіти European Centre for the Development of Vocational Training
Європейський фонд поліпшення умов життя та праці European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Європейське агентство з навколишнього середовища European Environment Agency
Європейський фонд освіти European Training Foundation
Європейське агентство з лікарських засобів European Medicines Agency
Відомство інтелектуальної власності Європейського Союзу European Union Intellectual Property Office
Громадське бюро сортів рослин Community Plant Variety Office
Центр перекладів для органів Європейського Союзу Translation Centre for the Bodies of the European Union
Європейське агентство з безпеки харчових продуктів European Food Safety Authority
Європейське агентство з безпеки на морі European Maritime Safety Agency
Європейське агентство з авіаційної безпеки European Aviation Safety Agency
Європейський банківський регулятор European Banking Authority
Агенція фундаментальних прав Fundamental Rights Agency
Європейське залізничне агентство European Railway Agency
Агентство Європейського Союзу з космічної програми European Union Agency for the Space Programme
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань European Centre for Disease Prevention and Control
Європейський інститут гендерної рівності European Institute for Gender Equality
Агентство Європейського Союзу з питань притулку European Union Agency for Asylum
Агентство Європейського Союзу з питань кібербезпеки European Union Agency for Cybersecurity
Європейський моніторинговий центр з наркотиків та наркоманії European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
Європейське агентство з питань прикордонної та берегової охорони European Border and Coast Guard Agency
Європейське агентство з оперативного управління великомасштабними ІТ-системами у сфері свободи, безпеки та правосуддя European Agency for the operational management of large-scale IT Systems in the area of freedom, security and justice
Європейський орган з питань посилення співпраці у сфері юстиції European body for the enhancement of judicial co-operation
Агентство Європейського Союзу з правоохоронної співпраці European Union Agency for Law Enforcement Cooperation
Агентство Європейського Союзу з підготовки правоохоронців European Union Agency for Law Enforcement Training
Супутниковий центр Європейського Союзу European Union Satellite Centre
Європейський інститут безпекових досліджень European Institute for Security Studies
Європейське оборонне агентство European Defence Agency
Європейське агентство з питань праці European Labour Authority
Агентство зі співробітництва енергетичних регуляторів Agency for the Cooperation of Energy Regulators
Орган європейських регуляторів електронних комунікацій Body of European Regulators of Electronic Communications
Європейське хімічне агентство European Chemicals Agency
Європейське агентство з контролю за рибальством European Fisheries Control Agency
Європейська виконавча агенція з питань охорони здоров’я та цифрових технологій European Health and Digital Executive Agency
Виконавче агентство Європейської дослідницької ради European Research Council Executive Agency
Європейська дослідницька виконавча агенція European Research Executive Agency
Європейське виконавче агентство з питань клімату, інфраструктури та довкілля European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency
Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Європейська рада з питань інновацій та Виконавче агентство з питань малих і середніх підприємств European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency
Європейський центр компетенції з кібербезпеки European Cybersecurity Competence Centre
Єдина рада з прийняття рішень Single Resolution Board
Європейське управління страхування та професійних пенсій European Insurance and Occupational Pensions Authority
Європейське агентство з цінних паперів та ринків European Securities and Markets Authority
Генеральний директорат з питань сільського господарства та розвитку сільських територій Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Агентство Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя European Union Agency for Criminal Justice Cooperation
Європейське статистичне бюро European Statistical Office
Представництво Європейського Союзу в Україні European Delegation to Ukraine
Європейське бюро з підбору кадрів European Personnel Selection Office
Бюро публікацій Європейського Союзу Publications Office of the European Union
Європейська школа адміністрування European School of Administration
Комп’ютерна команда реагування на надзвичайні ситуації Computer Emergency Response Team
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Європейська система центральних банків European System of Central Banks
Трибунал з питань державної служби Civil Service Tribunal
Загальний суд General Court
Суд Court of Justice
Європейський банк реконструкції та розвитку European Bank for Reconstruction and Development
Економічний і валютний союз Economic and Monetary Union
Банківський союз Banking union
Регулятор з питань європейських політичних партій та європейських політичних фондів Authority for European Political Parties and European Political Foundations
Європейський інвестиційний фонд European Investment Fund
Європейська прокуратура European Public Prosecutor’s Office
Європейський інститут інновацій та технологій European Institute of Innovation and Technology
Генеральний директорат з питань енергетики Directorate-General for Energy
Генеральний директорат з питань зайнятості, соціальних питань та інклюзії Directorate-general for Employment Social Affairs and Inclusion
Генеральний директорат з питань освіти, молоді, спорту та культури Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture
Спеціаліст із захисту даних Data protection officer
Генеральний директорат з економічних та фінансових питань Directorate‑General for Economic and Financial Affairs
Генеральний директорат з питань цифрових послуг Directorate-General for Digital Services
Генеральний директорат з питань оборонної промисловості та космосу DirectorateGeneral for Defence Industry and Space
Генеральний директорат з питань конкуренції Directorate-General for Competition
Генеральний директорат з питань комунікації Directorate-General for Communication
Генеральний директорат з питань клімату Directorate-General for Climate Action
Генеральний директорат з питань бюджету Directorate-General for Budget
Генеральний директорат з питань юридичного обслуговування Directorate‑General for Legal Service
Генеральний директорат усного перекладу Directorate‑General for Interpretation
Генеральний директорат з питань міжнародного партнерства Directorate‑General for International Partnerships
Генеральний директорат з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та МСП Directorate‑General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Генеральний директорат з питань служби внутрішнього аудиту Directorate‑General for Internal Audit Service
Генеральний директорат з питань натхнення, дебатів, залучення та прискорення дій Directorate‑General for Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action
Генеральний директорат з питань людських ресурсів та безпеки Directorate‑General for Human Resources and Security
Історична архівна служба The Historical Archives Service
Генеральний директорат з питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я Directorate-General for Health Emergency Preparedness and Response Authority
Служба інструментів зовнішньої політики Foreign Policy Instruments Service
Генеральний директорат з питань фінансової стабільності, фінансових послуг та ринків капіталу Союзу Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Генеральний директорат з питань європейського сусідства та переговорів щодо розширення Directorate-General for European Neighbourhood and Enlargement Negotiations
Генеральний директорат з питань європейського цивільного захисту та операцій з надання гуманітарної допомоги Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
Європейське бюро по боротьбі з шахрайством European Anti-Fraud Office
Генеральний директорат з питань довкілля Directorate-General for Environment
Генеральний директорат з питань торгівлі Directorate-General for Trade
Генеральний директорат з питань перекладу Directorate-General for Translation
Генеральний директорат з досліджень та інновацій Directorate‑General for Research and Innovation
Генеральний директорат регіональної та міської політики Directorate‑General for Regional and Urban Policy
Генеральний директорат з питань мобільності та транспорту Directorate‑General for Mobility and Transport
Генеральний директорат з питань міграції та внутрішніх справ Directorate‑General for Migration and Home Affairs
Генеральний директорат з морських справ та рибальства Directorate‑General for Maritime Affairs and Fisheries
Генеральний директорат Генерального секретаріату Directorate-General for Secretariat-General
Генеральний директорат з підтримки структурних реформ Directorate-General for Structural Reform Support
Генеральний директорат з питань оподаткування та митного союзу Directorate-General for Taxation and Customs Union

Набуття статусу кандидата на членство в Європейському Союзі

Копенгагенські критерії Copenhagen criteria
Інституційна стабільність Institutional stability
Набуття статусу кандидата Candidate status acquisition
Принцип вільного пересування Free Movement Principle
Верховенство права Rule of law
Антикорупційні заходи Anti-Corruption Measures
Статус кандидата Candidate status
Процедура вступу Accession procedure
Ринкові реформи Market Reforms
Політичні критерії Political criteria
Адаптація національного законодавства Adaptation of national legislation
Демократична легітимність Democratic Legitimacy
Моніторинг дотримання прав Monitoring Compliance with Rights
Національний план імплементації ЄС National EU Integration Plan
Прийняття законодавчої бази ЄС Adoption of the EU legislative framework
Європейська хартія прав European Charter of Rights
Політика сталого розвитку Sustainable Development Policy
План дій для вступ Accession roadmap
Переговорний процес Negotiation process
Заява на вступ Application for membership
Право членства Membership right
Економічні критерії Economic criteria
Зобов’язання щодо прийняття права ЄС Obligations to adopt EU law
Вступні переговори Accession negotiations
Розділи переговорів Negotiation chapters
Підготовчі реформи Pre-accession reforms
Моніторинговий звіт Єврокомісії European Commission Monitoring Report
Заходи з прав людини Human Rights Measures
Інструмент передвступної допомоги (IPA) Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
Система Шенген Schengen System
Ратифікація договору про вступ Ratification of the accession treaty
Вето на вступ Veto on accession
Європейська ініціатива прозорості European Transparency Initiative
Законодавство у сфері захисту даних Data Protection Legislation
Право вето Veto right
Ратифікація вступного договору Ratification of the accession treaty
Діалог з питань візової лібералізації Visa liberalization dialogue
Вето-право держав-членів Member states’ veto power
Інституційні реформи Institutional reforms
Звіт Progress report
Європейська інтеграція European integration
Держава-член ЄС EU member state
Кандидатська країна Candidate country
Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю Central European Free Trade Agreement
Цілі сталого розвитку Sustainable Development Goals
Захист основних прав Protection of Fundamental Rights
Організація з безпеки та співробітництва в Європі Organization for Security and Co-operation in Europe
Принципи доброго управління Principles of Good Governance
Інструмент передвступної підтримки Instrument for Pre-accession Assistance
Перехідні положення Transitional provisions
Принципи доброго управління Principles of Good Governance
Організація з безпеки та співробітництва в Європі Organization for Security and Co-operation in Europe
Захист основних прав Protection of Fundamental Rights
Цільові директиви Targeted Directives
Директива ЄС EU Directive
Принцип субсидіарності Principle of Subsidiarity
Принцип пропорційності Principle of Proportionality
Європейська угода European agreement
Солідарність та адаптація Solidarity and adaptation
Багаторічна фінансова рамка Multiannual Financial Framework
Соціальний діалог Social Dialogue
Маахстриські критерії Maastricht criteria
Громадянські свободи Civil Liberties
Політика сусідства Neighbourhood Policy
Потенційний кандидат Potential candidate
Єдиние європейське небо Single European Sky
Стратегія розширення Expansion Strategy
Асоційоване членство Associate membership
Права меншин Minority Rights
Адаптація інституцій Institutional adaptation
Підтримка розвитку Development Support
Стратегічне партнерство Strategic Partnership
План дій з реалізації ЄПС ENP Action Plan
Процес подання заявки Application process
Європейська ідентичність European Identity
Митний союз Європейського союзу European Union Customs Union
Співробітництво у сфері освіти Educational Cooperation
Правила процедур Procedural Rules
Європейський інструмент сусідства European Neighbourhood Instrument
Боротьба з тероризмом Counter-Terrorism
План дій з лібералізації візового режиму Visa Liberalization Action Plan
Європейський соціальний фонд European Social Fund
Культурна спадщина Cultural Heritage
Європейські структурні та інвестиційні фонди European Structural and Investment Funds
Політика рівних можливостей Equality Policy
Співробітництво в області юстиції Justice Cooperation
Стандарти праці Labour Standards
Захист споживачів Consumer Protection
Публічні закупівлі Public Procurement
Цивільне суспільство Civil Society
Економічне управління Economic Governance
Енергетична безпека Energy Security
Цифрова інновація Digital Innovation
Глобальна відповідальність Global Responsibility
Боротьба з корупцією Anti-corruption
Зовнішня допомога External Aid
Захист меншин Protection of minorities
Захист даних Data Protection
Демократичний нагляд Democratic Oversight
Transition period Перехідний період

 

Європейське громадянство European Citizenship
Контроль за виконанням законодавства Legislation Enforcement
Судова реформа Judicial Reform

Фундаментальні (основні) права людини

Права та свободи Rights and freedoms
Право на життя Right to life
Заборона катування Prohibition of torture
Заборона рабства і примусової праці Prohibition of slavery and forced labour
Право на свободу та особисту недоторканність Right to liberty and security
Право на справедливий суд  Right to a fair trial
Ніякого покарання без закону No punishment without law
Свобода думки, совісті і релігії Freedom of thought, conscience and religion
Право на повагу до приватного і сімейного життя Right to respect for private and family life
Свобода самовираження  Freedom of expression
Свобода зібрань та об’єднання Freedom of assembly and association
Право на шлюб Right to marry
Право на ефективний засіб правового захисту Right to an effective remedy
Заборона дискримінації Prohibition of discrimination
Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації Derogation in time of emergency
Обмеження політичної діяльності іноземців Restrictions on political activity of foreigners
Право на освіту Right to education
Гарантія визнаних прав людини Safeguard for existing human rights
Межі застосування обмежень прав Limitation on use of restrictions on rights
Заборона зловживання правами Prohibition of abuse of rights
Заборона колективного вислання іноземців Prohibition of collective expulsion of foreigners
Заборона вислання громадян Prohibition of expulsion of nationals
Свобода пересування Freedom of movement
Заборона ув’язнення за борг Prohibition of imprisonment for debt
Право на вільні вибори Right to free elections
Загальна заборона дискримінації General prohibition of discrimination
Право на працю Right to work
Право на справедливі умови праці Right to just conditions of work
Право на безпечні та здорові умови праці Right to safe and healthy working conditions
Право на справедливу винагороду Right to a fair remuneration
Право на створення організацій Right to organise
Право на укладання колективних договорів Right to bargain collectively
Право дітей та підлітків на захист Right of children and young persons to protection
Право на охорону здоров’я Right to protection of health
Право на професійну підготовку Right to vocational training
Право на професійну орієнтацію Right to vocational guidance
Право працюючих жінок на охорону материнства Right of employed women to protection of maternity
Право на соціальне забезпечення Right to social security
Право на соціальну та медичну допомогу Right to social and medical assistance
Право на захист у випадках звільнення Right to protection in cases of termination of employment
Право на інформацію та консультації Right to information and consultation
Право на рівні можливості та рівне ставлення у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за ознакою статі Right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex
Право сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист Right of the family to social, legal and economic protection
Право осіб з інвалідністю на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства Right of persons with disabilities to independence, social integration and participation in the life of the community
Право на користування послугами соціальних служб Right to benefit from social welfare services
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права International Covenant on civil and political rights
Економічні права Economic rights
Економічна та соціальна рада ООН UN Economic аnd Social Council
Право на житло Right to housingto protection in cases of termination of employment
Право на захист від бідності та соціального відчуження Right to protection against poverty and social exclusion
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
Міжнародна організація праці International Labour Organization
Членство у Спілці чи Асоціації Membership in a Union or Association
Громадська організація Non-governmental organization
Політичні права Political rights
Ратифікація Ratification
Соціально-економічні права Social and economic rights
Договір Treaty
Статут ООН United Nations Charter
Генеральна Асамблея ООН United Nations General Assembly
Загальна декларація прав людини Universal Declaration of Human Rights
Цінності демократичного суспільства Values of a democratic society
Загальні принципи міжнародного права General principles of international law
Представник уряду в Європейському Суді з прав людини Representative of the Government at the European Court of Human Rights
Повага до листування Respect for correspondence
Повага до помешкання Respect for home
Повага до приватного життя Respect for private life
Право на доступ до (чогось) Right of access to
Право на оскарження Right of petition to
Права захисту Rights of defence
Верховенство права Rule of law
Таємниця листування Secrecy of correspondence
Таємне голосування Secret ballot
Таємне спостереження Secret surveillance
Особиста недоторканність Security of person
Самозахист Self-defence
Відпустка у зв’язку із хворобою Sick leave
Єдиний закон Uniform law
Загальне виборче право Universal sufrage
Застосування насильства Use of violence
Користування майном Use of property
Встановлений законом Established by law
Голосування Vote
Громадський інтерес Public interest
Громадський порядок Public order
Ефективний доступ до суду Efective access to a court
Ефективний засіб правового захисту Efective remedy
Ефективний національний засіб правового захисту Efective domestic remedy
Меморандум Memorandum
Омбудсмен, уповноважений з прав людини Ombudsman
Охорона громадського порядку (публічного порядку) Protection of public order
Правова допомога або підтримка Legal aid or assistance
Правове зобов’язання Legal obligation
Презумпція невинуватості Presumption of innocence
Публічне слухання Public hearing
Рівність перед законом Equality before the law
Основоположні свободи Fundamental freedoms
Територіальна цілісність Territorial integrity
Фізична недоторканність Physical integrity
Фізична свобода та безпека Physical liberty and security

Внутрішній ринок ЄС

Європейська економічна зона European Economic Area
Єдиний Європейський Акт Single European Act
Міжнародна економічна інтеграція International Economic Integration
Економічні свободи Economic freedoms
Вільне пересування товарів Free movement of goods
Вільне пересування осіб Free movement of people
Вільне пересування послуг Free movement of services
Вільне пересування капіталів Free movement of capital
Внутрішній ринок Single market
Преференційна зона Preferential trading area
Негативна інтеграція Negative integration
Фіскальні бар’єри Fiscal barriers
Позитивна інтеграція Positive integration
Регулятивні бар’єри Regulatory barriers
Податкова гармонізація Tax harmonisation
Лібералізація ринку послуг Liberalization of the services market
Інформаційна система внутрішнього ринку ЄС EU internal market information system
Стандартизація Standardisation
Акт про єдиний ринок The Single Market Act
Взаємне визнання на ринку Mutual market recognition
Корпоративна соціальна відповідальність Corporate social responsibility
Транскордонна торгівля Cross-border trade
Єдина валюта Single currency
Економічний та монетарний союз Economic and monetary union
Митний тариф EU Customs Tariff
Технічні бар’єри в торгівлі Technical barriers to trade
Рух капіталу Capital flow
Вільна конкуренція Free competition
Єдина європейська платіжна зона Single Euro Payments Area
Економічна активність Economic activity
Європейська асоціація вільної торгівлі European Free Trade Association
Доступ до ринків Access to markets
Спільна торговельна політика Common trade policy
Підприємництво в ЄС Entrepreneurship in the EU
Ринкова конкуренція Market competition
Економічна інтеграція Economic integration
Захист прав споживачів Consumer rights protection
Валютна інтеграція Currency integration
Вільна торгівля Free trade
Пільговий режим торгівлі Preferential trade treatment
Валютна політика Currency policy
Фіскальна політика Fiscal policy
Податкова політика Tax policy
Спільна грошова політика Common monetary policy
Угода про преференційну торгівлю Preferential trade agreement
Внутрішній ринок газу Domestic gas market
Внутрішній ринок електроенергії Domestic electricity market
Європейська фондова біржа European Stock Exchange
Фінансова інтеграція Financial integration
Євро Euro
Реформа енергетичного сектору Energy sector reform
Вільна торгівля земельними ділянками Free trade of land plots
Єдиний платіжний простір євро Single Euro Payments Area
Європейська політика конкуренції European competition policy
Європейське антимонопольне право European antitrust law
Політика державних закупівель Public procurement policy
Прозорість ринків Transparency of markets
Європейська система стандартів European standards system
Європейське право на патенти European patent law
Спільна система торговельних марок Common trademark system
Європейський механізм фінансової стабілізації European Financial Stabilisation Mechanism
Європейське законодавство з трудового права European labor law legislation
Європейський ринок праці European labor market
Захист прав працівників Protection of employees’ rights
Стандарти охорони праці Occupational health and safety standards
Стандарти сертифікації продуктів Product certification standards
Стандарти харчової безпеки Food safety standards
Медичні стандарти Medical standards
Система охорони здоров’я Healthcare system
Соціальне страхування Social insurance
Європейське законодавство про цінні папери European securities law
Регулювання ринку цінних паперів Securities market regulation
Європейська політика охорони здоров’я European health policy
Сільськогосподарська політика ЄС EU agricultural policy
Європейський ринок сільськогосподарської продукції European agricultural market
Підтримка сільського господарства ЄС EU Agricultural Support
Сільськогосподарські субсидії Agricultural subsidies
Європейський фондовий ринок European stock market
Внутрішній ринок землі Domestic land market
Розширення ринкових можливостей Expanding market opportunitiesм
Європейський ринок сільськогосподарської продукції European agricultural market
Сприяння підприємництву Promoting entrepreneurship
Авіаційний ринок Aviation market
Автомобільний ринок Automotive market
Транспортна логістика Transportation logistics
Патентна політика Patent policy
Фінансові ринки Financial markets
Послугові ринки Service markets
Товарні ринки Commodity markets
Ринок нерухомості Real estate market
Цифрові ринки Digital markets
Транспортні ринки Transportation markets
Спільні торгові угоди Joint trade agreements
Лібералізація фінансових послуг Liberalization of financial services
Спільна політика зовнішньої торгівлі Common foreign trade policy
Відкритість ринків для іноземних інвесторів Openness of markets for foreign investors
Прозорість у торгівлі Transparency in trade
Стимулювання експорту та імпорту Stimulation of exports and imports
Зменшення торговельних дисбалансів Reducing trade imbalances
Оптимізація податкової системи Optimization of the tax system
Забезпечення безпеки на ринках Ensuring security in the markets

Зовнішня та безпекова політика ЄС

Зовнішня безпека External security
Зовнішня політика Foreign policy
Безпекова стратегія Security strategy
Безпекова політика Security policy
Дипломатія ЄС EU diplomacy
Міжнародні відносини International relations
Геополітика Geopolitics
Оборонна політика Defense policy
Європейська оборона European defense
Санкції Sanctions
Міжнародна безпека International security
Спільна оборона Common defense
Партнерство зі східними країнами Partnership with Eastern countries
Європейська безпека European security
Гуманітарна допомога Humanitarian aid
Регіональна стабільність Regional stability
Миротворчі операції Peacekeeping operations
Кібербезпека Cybersecurity
Енергетична безпека Energy security
Міграційна політика Migration policy
Збройні конфлікти Armed conflicts
Співпраця з міжнародними організаціями Cooperation with international organizations
Мирне врегулювання конфліктів Peaceful conflicts resolution
Конфліктологія Conflictology
Політика безпеки кордонів Border security policy
Міжнародний тероризм International terrorism
Стратегія розширення Expansion strategy
Політика стабілізації регіонів Regional stabilization policy
Геостратегічна позиція Geostrategic position
Державна безпека State security
Військова присутність Military presence
Зовнішньополітичні пріоритети Foreign policy priorities
Лояльність союзників Loyalty of allies
Інтернаціональні угоди International agreements
Стабілізаційні програми Stabilization programs
Координація дій з партнерами Coordination with partners
Аналіз глобальних викликів Analysis of global challenges
Вплив на міжнародний порядок Impact on the international order
Солідарність в кризових ситуаціях Solidarity in crisis situations
Солідарність в кризових ситуаціях Solidarity in crisis situations
Міжнародна торгівля та безпека International trade and security
Економічна безпека Economic security
Реагування на екстрені події Responding to emergency events
Геополітичні інтереси Geopolitical interests
Взаємодія з міжнародними партнерами Interaction with international partners
Вплив на геостратегічну ситуацію Impact on the geostrategic situation
Збереження міжнародного миру Preservation of international peace
Міждержавні конфлікти Interstate conflicts
Політичний діалог зі сторонніми країнами Political dialogue with foreign countries
Інтеграція до євроатлантичних структур Integration into Euro-Atlantic structures
Охорона прав людини в міжнародних відносинах Protection of human rights in international relations
Міжнародний правопорядок International legal order
Мирне співіснування націй Peaceful coexistence of nations
Диверсифікація дипломатичних зусиль Diversification of diplomatic efforts
Ефективна реакція на кризові ситуації Effective response to crisis situations
Взаємодія з регіональними блоками Interaction with regional blocs
Профілактика конфліктів Conflict prevention
Контррозвідувальна діяльність Counterintelligence activities
Співробітництво в розвідувальній сфері Cooperation in the intelligence sphere
Міжнаціональна безпека Interethnic security
Адаптація до змін на міжнародній арені Adapting to changes in the international arena
Політика протидії транснаціональним загрозам Policy of countering transnational threats
Зміцнення військово-технічного потенціалу Strengthening military and technical capabilities
Стабілізація сусідніх регіонів Stabilization of neighboring regions
Спільне контролювання міграційних потоків Joint control of migration flows
Медіація у міждержавних конфліктах Mediation in interstate conflicts
Реформи в армії та безпеці Reforms in the army and security sector
Оптимізація зовнішньої дипломатії Optimization of foreign diplomacy
Активна участь у міжнародних миротворчих місіях Active participation in international peacekeeping missions
Політика дезінформації та кіберзахисту Disinformation and cyber defense policy
Адаптація до нових безпекових загроз Adapting to new security threats
Політика контртероризму Counterterrorism policy
Партнерство з міжнародними організаціями Partnership with international organizations
Мобілізація ресурсів у кризових ситуаціях Mobilizing resources in crisis situations
Профілактика збройних конфліктів   Prevention of armed conflicts
Створення мирних зон на територіях конфліктів   Creation of peaceful zones in conflict areas
Глобальна безпека та стабільність   Global security and stability
Міжнародна співпраця в боротьбі зі злочинністю   International cooperation in the fight against crime
Збалансована міжнародна політика   Balanced international policy
Збереження міжнародного правопорядку   Preservation of the international legal order
Економічна стабільність у міжнародних відносинах   Economic stability in international relations
Демілітаризація зон конфліктів   Demilitarization of conflict zones
Легалізація мирних переговорів   Legalization of peace negotiations
Політика відновлення мирного співіснування   The policy of restoring peaceful coexistence
Інституційні рамки для міжнародних відносин   Institutional framework for international relations
Міжнародна співпраця в розв’язанні глобальних проблем   International cooperation in solving global problems
Профілактика розповсюдження зброї масового знищення   Preventing the proliferation of weapons of mass destruction
Екологічна безпека в міжнародних відносина   Environmental security in international relations
Розвиток демократичних процесів у сусідніх країнах   Development of democratic processes in neighboring countries
Протидія незаконній торгівлі зброєю   Combating the illicit arms trade
Інтеграція до міжнародних економічних структур   Integration into international economic structures
Створення системи протидії кібератакам   Creating a system to counter cyber attacks
Збереження морської та повітряної безпеки   Maintaining maritime and air security
Міжнародний нагляд за виконанням угод   International supervision over the implementation of agreements
Спільна програма розвитку інфраструктури   Joint infrastructure development program
Глобальна стратегія збалансованого розвитку   Global strategy for sustainable development
Дипломатичні місії   Diplomatic missions
Захист прав людини у всьому світі   Protecting human rights around the world
Розвідувальна діяльність   Intelligence activities

Енергетична та транспортна політика ЄС

In development

Кліматична та екологічна політика ЄС. Європейський зелений курс

In development

Політика ЄС у сфері цифрових технологій. Кібербезпека

In development

Фінансова політика ЄС

In development

Регіональна політика та транскордонне співробітництво

In development

Схожі освітні проєкти